System informatyczny dla firmy produkcyjnej

System informatyczny dla firmy…
Wdrażanie efektywnych systemów produkcji dla produktów i usług jest czynnikiem do konkurencyjnego i zrównoważonego rozwoju, jak również do tworzenia nowego wizerunku firmy, bardziej atrakcyjnego dla przyszłych klientów. Zmiany w przedsiębiorstwie powinny być ukierunkowane ku bardziej przejrzystej produkcji, o wyższej wydajności, włączając monitoring, racjonalne planowanie produkcji oraz metody kodyfikacji produktów.

Przemysł produkcji opakowań należy do najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki. Produkty w obecnie wytwarzanych opakowaniach mają dłuższe okresy trwałości i są lepiej przystosowane do transportu. Dzisiejsze opakowania znakomicie prezentują produkt i zachęcają do jego zakupienia, a zdarza się nawet i tak, że są bardziej atrakcyjne niż ich zawartość. Nobilituje to producentów opakowań do ciągłego podnoszenia jakości swoich usług oraz produktów.

Planując unowocześnienie produkcji można rozważyć wdrożenie nowych przyjaznych dla użytkownika zintegrowanych systemów informatycznych do jej wspomagania. Prowadzących do krótkiego czasu wykonania zlecenia, modularności i umożliwiających stabilizację systemu organizacyjnego.

Założeniem artykułu jest przedstawienie Państwu aspektów, na które powinno się zwrócić uwagę przy zakupie i wdrożeniu systemu informatycznego w firmie produkującej opakowania.

Program informatyczny powinien obsługiwać Państwa produkcję od momentu wpłynięcia zapytania ofertowego, poprzez kalkulację ceny wyrobu, złożenie oferty do odbiorcy i jego zamianę na zmówienie, aż po planowanie, przygotowanie produkcji, śledzenie procesów produkcyjnych, rozliczenie procesów produkcyjnych oraz zrealizowanie transakcji sprzedaży dla wyprodukowanego wyrobu. Powinien integrować procesy o różnym charakterze i specyfice. Proces sprzedaży i zakupu z procesami związanymi z planowaniem, przygotowaniem, śledzeniem i rozliczeniem produkcji powinien tworzyć jednorodną całość. Wspomagać procesy logistyczne. Obsługiwać wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający ich połączenie z systemem kontroli jakości ISO 900x. Pod względem informatycznym powinien być systemem stabilnym zdolnym do współpracy z oprogramowaniem innych firm.

Czytaj więcej: Innowacje 413