System informatyczny dla firmy produkcyjnej


System powinien umożliwiać użytkownikowi:
 • rozpoznanie własnych możliwości produkcyjnych w momencie planowania produkcji konkretnego wyrobu,
 • rozliczanie produkcji pozwalające na wprowadzanie oprócz kosztów robocizny dwóch innych kategorii kosztów, będących narzutami zwiększającymi wartość ewidencyjną wyrobów gotowych. Są to koszty zakupu i koszty ogólne,
 • gospodarowanie zapasami magazynowymi i bilansowanie potrzeb materiałowych,
 • generowanie zleceń produkcji,
 • obsługiwanie technologii wyrobu, harmonogramów prac,
 • zarządzanie odpadami produkcyjnymi - ewidencja i ich sprzedaż,
 • ewidencję Parku Maszynowego (rejestrację i planowanie przeglądów, napraw i remontów),
 • stosowanie kodów kreskowych umożliwiających śledzenie produktu w łańcuchu dostaw (dostawa surowca, przyjęcie na magazyn, przetwarzanie, pakowanie, wysyłanie), kolektorów danych, wag przemysłowych, czytników rejestracji czasy pracy i innych urządzeń,
 • rejestrację dostaw do zakładu poprzez bramę wjazdową. Ewidencji powinny być poddawane osoby, pojazdy i towary ( tworzenie się Księgi Ruchu),
 • zestawienia i analizy,
 • możliwość generowania w łatwy sposób dokumentów zlecenia produkcyjnego: wydanie do produkcji, przyjęcie z produkcji i przyjęcie odpadów bez powiązania z kartą technologiczną. W oknie generowania dokumentów zapisywane są identyfikatory towarów (indeksy) oraz ilości wydanego surowca, wytworzonych produktów i powstałych odpadów. Na podstawie danych generowane będą dokumenty,
 • możliwość generowania dokumentów zlecenia produkcyjnego w oparciu o kartę technologiczną,
 • możliwość wskazania w dokumencie przyjęcia odpadów procentowego udziału odpadów w ilości wydanych surowców, co pozwala na obliczenie ceny ewidencyjnej przyjętych odpadów. Cena przyjęcia odpadów jest częścią ceny surowców,
 • rejestracja czasu pracy dla wykonanych zleceń. Koszty robocizny są uwzględniane w koszcie wytworzonych produktów,
 • raport kosztów wytworzenia produktów,
 • opcje handlu zagranicznego i krajowego, a także moduły księgowości i płac.


Z powyższych punktów wynika złożoność problemów oraz potrzeba zwrócenia uwagi na mnogość istotnych czynników podlegających ocenie przy wyborze odpowiedniego oprogramowania. Należy pamiętać, że kupując i wdrażając program wiążemy się z nim na wiele lat. Dlatego opieszałość przy jego wybieraniu może narazić naszą firmę na przysłowiową "drogę przez mękę" . Z drugiej strony przy prawidłowym wyborze spodziewane wyniki wdrożenia systemu informatycznego powinny pokazać, że w sposób istotny przyczyniają się, do poprawy ogólnej jakości produkcji masowej oraz redukcji kosztów planowania i produkcji.

Poznańska firma BHMsoft producent systemu do wspomagania produkcji FALCON HT, która udzieliła merytorycznego wsparcia w tym artykule radzi, aby dobierali Państwo programy do indywidualnych potrzeb swojej produkcji. Opierając się na własnych doświadczeniach pracownicy BHMsoft twierdzą, że oprogramowania dedykowane klientowi są wydajniejsze.

Czytaj więcej: Innowacje 302