Sytuacja na światowym rynku tworzyw sztucznych przed targami K

Restrukturyzacja w przemyśle budowy maszyn do tworzyw sztucznych.Inwestorzy finansowi stali się w ostatnich latach w przemyśle budowy maszyn do tworzyw, podobnie jak w produkcji surowców, bardzo ważnym graczem.

Duże firmy rodzinne odnotowują wprawdzie stabilny rozwój, ale odsprzedanie Mannesmann Plastics Machinery (MPM), producenta maszyn o największych w świecie obrotach kolejnemu inwestorowi finansowemu, zbycie działu maszyn do tworzyw sztucznych przez SMS AG oraz inne działania inwestorów na tym rynku wskazują, że rozpoczęła się być może głęboka restrukturyzacja branży.

Dużo mniejszych producentów wtryskarek, ekstruderów i wydmuchiwarek w Europie i Ameryce Północnej spadło w ostatnim czasie poniżej krytycznego progu wielkości i właśnie pierwsze marki znikają z rynku – dzieje się tak m.in. z firmami włoskimi - a pozostali oferenci poddani są dużemu naciskowi restrukturyzacji.

Dość stabilna wydaje się być sprzedaż urządzeń peryferyjnych i elementów automatyzacji. Już od dawna ten segment rynku zarówno w czasach dobrej jak i złej koniunktury rozwija się lepiej jak budowa maszyn podstawowych. W Europie coraz więcej producentów stara się oferować kompletny program produktowy - od transportu, suszenia i dozowania materiałów, urządzeń do automatyzacji i temperowania przez młyny aż po transportery taśmowe i separatory.


Amerykańscy producenci maszyn po załamaniu się koniunktury oraz niepewności spowodowanej atakiem terrorystycznym 11 września 2001 r. mocno odczuwają nacisk konkurencji. Kontynuowane jest przenoszenie produkcji do Meksyku i na Daleki Wschód, któremu towarzyszy redukcja zdolności produkcyjnych, koncentracja produkcji, zamykanie zakładów i bankructwa.

Ze względu na utrzymujący się wzrost w Chinach i wielu krajach południowo-wschodniej Azji, większość europejskich producentów maszyn zadbała o otworzenie swoich placówek dystrybucyjnych i serwisowych na miejscu. Wiele firm z Europy podjęło produkcję z miejscowymi partnerami i – od kiedy w Chinach można otwierać własne zakłady – także na własny rachunek.

Z uwagi na gwałtowny i dalej rosnący popyt rynku wewnętrznego ostro konkurujący ze sobą chińscy producenci maszyn znacznie rozbudowują swoje możliwości produkcyjne.