Sytuacja na światowym rynku tworzyw sztucznych przed targami K

W ostatnich trzech latach poszerzyli swoją aktywność eksportową daleko poza kontynent azjatycki: nie tylko w USA, ale także na wielu Emerging Markets jak Europa Wschodnia i Rosja, Turcja, Bliski i Środkowy Wschód oraz kraje Maghrebu maszyny z Chin są widocznie na rynku.

Także dystrybucja w europejskich krajach rozwiniętych, ale wrażliwych na ceny, jak Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja jest terenem codziennych działań chińskich oferentów maszyn.

Wiodący chiński producent wtryskarek Ningbo Haitian zwrócił ostatnio na siebie uwagę, kiedy uruchomił zakład produkujący maszyny w pełni elektryczne, które mają być wykonywane w Niemczech i sprzedawane w Azji. Eksperci są zgodni, że należy oczekiwać kolejnych inwestycji chińskich w Europie.

Produkcję surowców czeka kolejna fala restrukturyzacji
Przemysł produkcji tworzyw sztucznych przede wszystkim w ostatnich latach podjął duże wysiłki w celu skoncentrowania swojej produkcji i uruchamiał urządzenia o wydajności na skalę światową. Chodziło o obniżenie kosztów, wzmocnienie pozycji technologicznej i stworzenie nowych kanałów dystrybucji. Doszło przy tym do wielkiej restrukturyzacji i fuzji, także pod nowym szyldem i marką.

Aktywne międzynarodowo spółki kapitałowe zwracają coraz większą uwagę na przemysł produkcji tworzyw sztucznych. Przy restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw odgrywają one ważną aktywną rolę.

Także arabskie spółki naftowe są coraz bardziej aktywne w dziedzinie produkcji tworzyw - zarówno przez rozbudowę miejscowych fabryk jak i przez przejmowanie znanych oferentów i kanałów dystrybucji.


Obecnie wraz z inwestorami finansowymi składają oferty zakupu tym koncernom chemicznym i przygotowującym mieszanki, którzy chcą się pozbyć swojej części produkującej tworzywa. Wskazuje to na nową falę koncentracji i restrukturyzacji w branży.

Wzorując się na procesie koncentracji wielkich producentów tworzyw, również producenci gotowych mieszanek inaczej widzą swoją rolę. Zapowiedziano już pierwsze fuzje sieci dystrybucyjnych, na razie działających kontynentalnie. Najprawdopodobniej realizowane będą kolejne. Wszyscy znaczący gracze w branży dystrybucyjnej mają już pełny profil produktów w swojej ofercie i dzięki temu przetwórcy mogą się zaopatrywać we wszystko z jednej ręki.

Ponieważ wielu producentów tworzyw rezygnuje z dostaw niewielkich ilościowo, więc rola wytwórców mieszanek tworzywowych wzrasta. Firmy te oferują przetwórcom modyfikowane typy tworzyw dopasowywane do konkretnych zastosowań. Wielcy wytwórcy nie mają ich już w swojej ofercie.