Szykują się zmiany w radzie nadzorczej Ciechu

Szykują się zmiany w radzie nadzorczej Ciechu
Na wniosek głównego akcjonariusza Ciechu, KI Chemistry S.ar.l., zarząd spółki zwołał na 7 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Głównym punktem programu obrad jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki.

Obecnie w skład rady nadzorczej Ciechu wchodzi sześć osób: Sebastian Kulczyk (przewodniczący), Tomasz Mikołajczak (zastępca przewodniczącego), Wojciech Stramski (sekretarz), Artur Olech, Mariusz Nowak i Piotr Augustyniak.

Największe udziały w spółce posiada KI Chemistry S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu - 51,14 proc. akcji. Wśród znaczących akcjonariuszy znajduje się także ING OFE z 9,49 proc. akcji. Pozostałe udziały (39,37 proc.) należą do mniejszych akcjonariuszy.

Spółka Ciech posiada ponad 70-letnią historię. Jest jedną z największych polskich firm chemicznych z ośmioma zakładami produkcyjnymi. Firma oferuje m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin, produkty szklane i inne chemikalia.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska