Tak działa linia produkująca i napełniająca opakowania PET

Tak działa linia produkująca i napełniająca opakowania PET
Prezentujemy typowy opis linii produkcyjnej, na której wytwarzana, a następnie napełniana w opakowania PET jest woda oraz rozmaite napoje. Cała linia składa się z kilku odrębnych stanowisk w postaci: stacji, na której odbywa się przygotowanie napojów, a także miksera, wielofunkcyjnej maszyny kompaktowej, paletyzatora i najbardziej nas interesujących rozdmuchiwarek koncernu Sidel.

Rozdmuchiwarka preform dostarczona przez niemiecki Sidel na tego rodzaju liniach pracuje niezależnie od pozostałych urządzeń. Jest jednak podstawowym wyposażeniem całego parku maszynowego.

Z preform rozdmuchuje butelki PET o różnych pojemnościach i kształtach. W ciągu godziny jej zdolności produkcyjne gwarantują możliwość rozdmuchania nawet 6 tys. sztuk opakowań PET o pojemności 1,5 l. W razie potrzeby może się też zająć rozdmuchem butelek o pojemności 0,5 l, 1 l, 2 l, oraz 5 l.

Sam proces rozdmuchu preformy składa się z dwóch następujących po sobie etapów. Pierwszy z nich polega na tym, że preforma jest pobierana ze specjalnego wewnętrznego zasobnika, a następnie trafia do wewnętrznego pieca urządzenia, w którym jest podgrzewana do temperatury 100 st. Potem z kolei jest umieszczana w specjalnej teflonowej formie i zamykana w niej. Po chwili uzyskuje pożądany kształt. W efekcie najczęściej powstaje opakowanie okrągłe, rzadziej kwadratowe.

Kolejny etap to rozdmuch schłodzonym powietrzem pod dużym ciśnieniem. Następuje on po zamknięciu formy i sprawia, że rozgrzana i cechująca się już wysokim poziomem miękkości preforma, zwiększa swoje rozmiary i przyjmuje kształt formy.

Po procesie rozdmuchiwania schłodzonym strumieniem powietrza butelka jest natychmiast chłodzona i nie podlega dalszym odkształceniom. Tym samym uzyskuje wysoką stabilność.

Tak działa linia produkująca i napełniająca opakowania PET

Rozdmuchiwarka dostarczona na linię produkcyjną przez Sidel wyposażona jest w odpowiedni wewnętrzny bufor wyjściowy. Tam gromadzone są rozdmuchane już butelki PET. Do kolejnej znajdującej się na linii produkcyjnej maszyny pobiera je i przenosi specjalnym taśmociągiem powietrznym lub tunelem powietrznym odpowiedni transporter.

Rozdmuchana butelka PET przygotowana jest już do dalszego wzbogacania. Trafia więc do kompaktowej, wielostacyjnej i sterowanej komputerowo maszyny, na której wyposażenie składa się wiele elementów i funkcji.

Tutaj pierwszym krokiem, któremu podlega butelka jest jej wypłukanie zimną, pochodzącą ze stacji uzdatniania, wodą.

Z płuczki opakowanie jest przenoszone do napełniarki, która odpowiada za pobieranie tworzonego oddzielnie napoju i wlewania go do butelki. W dalszej części produkcji opakowania są zakręcane. Maszyna pobiera nakrętki przechowywane we wspomnianym wcześniej wewnętrznym zasobniku rozdmuchiwarki.

Przedostatnią czynnością do wykonania jest zaetykietowanie opakowania. Wykonuje to odpowiednia etykieciarka, w zasobniku której znajduje się klej i stosowne etykiety. Finałowym krokiem jest dokonanie na butelce lub etykiecie nadruku z datą produkcji, numerem partii, symbolem i nazwą zakładu.

Tak przygotowana butelka może być już pakowana i pobierana przez paletyzator. Urządzenie to formuje z przychodzących taśmociągiem pojedynczych butelek odpowiednie pakiety. Zawierają one w zależności od wymagań po cztery, sześć lub osiem opakowań. Paletyzator owija je folią, a następnie kieruje do tunelu obkurczającego w folię termokurczliwą. Po wyjściu z tunelu otrzymywane pakiety są układane na palety. Palety również muszą być owinięte folią i obkurczone w tunelu termokurczliwym. Ma to gwarantować odpowiednie i zgodne z normami warunki magazynowania i dalszego transportu.

Całkowity zaprezentowany tu cykl produkcyjny, na który składa się też przygotowanie samego napoju trafiającego do butelek, składa się z dwóch niezależnych etapów: ośmiogodzinnego mycia i przygotowania maszyn i urządzeń oraz dwa razy dłuższej produkcji właściwej.CC HBC CC HBC

Wysłany: 2016-07-07 09:33:56

Świetnie napisane.