Targi Budowy Maszyn

Targi Budowy Maszyn
Także na Słowacji organizowane są interesujące targi dla branży maszynowej. W maju w Nitrze odbędą się Targi Budowy Maszyn. Będzie to już 18 odsłona tej imprezy.

Międzynarodowe Targi Budowy Maszyn w Nitrze zaplanowano w dniach 24 – 27 maja. Odbędą się one na terenie wystawowym Agrokomplex i będą należeć do najważniejszych w przemyśle maszynowym nie tylko na terenie Słowacji, ale także w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zakres branżowy wystawy obejmuje ogólną budowę maszyn, ale też maszyny dla spawania, odlewania, ale też obrabiarki, obróbkę powierzchni, narzędzia ręczne, armatury, pompy, hydraulikę, łożyska, uszczelki, systemy CAD, elektrotechnikę, pomiary, regulację i automatyzację.

W ramach Targów odbędą się też mniejsze i bardziej specjalistyczne wystawy: Eurowelding – międzynarodowa wystawa spawania i technologii dotyczących spawania, CAST-EX – międzynarodowa wystawa odlewania, hutnictwa i metalurgii, Chemplast – międzynarodowa wystawa mas plastycznych i chemii do budowy maszyn oraz EMA – międzynarodowa wystawa elektrotechniki, pomiarów, automatyzacji i regulacji.

- Postanowiliśmy, że jednym z ważnych celów Targów Budowy Maszyn będzie pomoc przy wzmocnieniu pozycji ich uczestników we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Targi w ten sposób mają szansę udowodnić, że należą do imprez o wysokim poziomie, które nawet w trudnym okresie rynkowym będą bodźcem dla rozwoju gospodarki. Przewidziane jest uczestnictwo powyżej 400 wystawców ze Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii,Tajwanu, Japonii, Włoch, Finlandii oraz Szwecji. Cieszymy się, że współpracuje z nami Ministerstwo Gospodarki Narodowej Słowacji, Związek Przemysłu Budowy Maszyn Republiki Słowackiej, Słowacka Spółka Spawalnicza, Słowacka Spółka Odlewnicza i inni. Patronat nad Targami przejął Minister Gospodarki Republiki Słowackiej – mówi Jozef Jenis, kierownik działu handlowego Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.

Ponieważ wpływ przemysłu na gospodarkę i jej wyniki jest bardzo znaczący, Targi starają się przyczynić także do podwyższenia konkurencyjności. Obecnie kładziony jest szczególny nacisk na integrowane podejście w dziedzinie polityki przemysłowej, energetyki i ochrony środowiska. Celem jest ujednolicenie procesów w tych dziedzinach przez wspieranie innowacyjnych podejść skierowanych na wzrost udziału wartości dodatkowej w stosunku do zużycia materiałów i energii. Chodzi o zapewnienie rozwoju i jednoczesne obniżanie niekorzystnych środowiskowych skutków produkcji.

- Nowe podejście w zakresie innowacji wyrobów ukierunkowane jest na niezawodność produktu przy jednoczesnym zachowaniu jego optymalnej trwałości. Jesteśmy przekonani, że także w 2011 r. pojawią się wystawcy z ponadprzeciętną „iskrą innowacyjną“ i ich produkty będą inspiracją dla wszystkich. Podczas Targów udzielane będą także oceny "Innowacyjny Czyn Roku 2011". Konkurs ten ogłosiło Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej w celu pobudzenia podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych do działań innowacyjnych – kontynuuje Jozef Jenis. - Przygotowaliśmy także konkurs o cenę Targów, w ramach którego wyróżnionych będzie sześć eksponatów i jedna ekspozycja. Wyroby będą oceniane w konkursie na najlepszy wyrób budowy maszyn.

Czytaj więcej: Targi 805 Maszyny 480