Tarnów celuje w Police

Tarnów celuje w Police
Azoty Tarnów chcą nabyć Zakłady Chemiczne Police.

Firma ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 49,5 mln akcji, uprawniających do wykonywania 66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Chemicznych Police S.A. po cenie 11,50 zł za jedną akcję.

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 6 lipca, a zakończą się 16 sierpnia 2011. Minimalny próg powodzenia wezwania to złożenie zapisów na sprzedaż nie mniej niż 38,25 mln akcji, co stanowi 51 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po pomyślnym zakończeniu transakcji nabycia akcji Polic, Azoty Tarnów spodziewają się, że powiększona Grupa Kapitałowa wykorzysta szereg synergii. Główne oczekiwane korzyści to zwiększenia skali prowadzonej działalności, zwiększenia asortymentu oferowanych produktów w segmencie nawozów mineralnych, poprawy efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce w szczególności w gaz ziemny, zbilansowania dostaw i produkcji amoniaku na potrzeby powiększonej Grupy, funkcjonowania obszarów dystrybucji i logistyki.


- Powiększona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Będzie największym producentem nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie jednym z największych polskich przedsiębiorstw – komentuje Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

Czytaj więcej: Przejęcia 183

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8