Tarnowskie Azoty podbijają Chiny

Tarnowskie Azoty podbijają… Trzy kontrakty licencyjne na eksport technologii produkcji tworzywa konstrukcyjnego - polioksymetylenu, zawarte w ciągu 9 miesięcy – to bezprecedensowe w skali świata wydarzenie, będące udziałem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Przedmiotem licencji jest zaawansowana technologia z grupy high-tech, opracowana przy współpracy z polskimi instytutami naukowymi, którą dysponuje zaledwie kilka firm światowych.

Technologia ta dzięki tarnowskim Azotom znana jest doskonale w Chinach. Pierwsza zakontraktowana wytwórnia została wybudowana i uruchomiona, przy udziale tarnowskich specjalistów, przez chińską firmą Yuntianhua Group Co. Ltd., w 2002 roku. Produkowane tam tworzywo w całości sprzedawane jest na rynku chińskim. Z tą też firmą podpisany został pierwszy z trzech nowych kontraktów (sierpień 2003).

Zakontraktowana, kolejna wytwórnia ma dwukrotnie większą wydajności, niż oddana do eksploatacji w 2002 roku i powstanie w jej sąsiedztwie. Kontrakt ten jest obecnie realizowany, na przełomie marca i kwietnia wysłano do Chin pierwszą partię dokumentacji, opracowanej przez wyspecjalizowaną spółkę-córkę Tarnowskich Azotów. Fakt zawarcia ponownego kontraktu z tą samą firmą świadczy o zadowoleniu i zaufaniu licencjobiorcy, dojrzałości polskiej technologii, jest potwierdzeniem profesjonalizmu polskiej i tarnowskiej kadry technicznej.

Kolejny kontrakt licencyjny na eksport technologii produkcji tworzywa konstrukcyjnego – polioksymetylenu podpisano z innym klientem chińskim w połowie stycznia br. I ostatnio, początkiem kwietnia, zawarty został następny, trzeci już w okresie ostatnich 9 miesięcy, kontrakt licencyjny z kolejną firmą chińską.

Łączna wartość podpisanych trzech kontraktów licencyjnych wynosi kilkadziesiąt milionów dolarów. Trwają rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi klientami. Kontrakty zostały zawarte przy współudziale Polimex-Cekop S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., eksportujące ponad 60 % wartości swojej produkcji, są bez wątpienia największym w Polsce eksporterem technologii chemicznych, stanowiących ich własność lub współwłasność. W okresie ponad 25 lat takiej unikalnej, nie tylko w przypadku firm-producentów, działalności, Tarnowskie Azoty zawarły i zrealizowały pomyślnie 22 kontrakty licencyjne. Oprócz nich Zakłady podpisały szereg umów z partnerami zagranicznymi, w ramach których świadczyły usługi eksperckie, przygotowujące ich decyzje inwestycyjne (prace studialne, analizy, doradztwo itp.).

Eksport technologii wymaga – oprócz posiadania dobrej, konkurencyjnej technologii i instalacji referencyjnej produkującej produkt o światowej jakości – dużego doświadczenia oraz umiejętności stworzenia zarówno potrafiącego współpracować ze sobą zespołu specjalistów różnych branż, jak i zbudowania - dla każdego z przedsięwzięć oddzielnie – konsorcjum realizacyjnego. Konsorcjum takie składa się z: zakładu przemysłowego, instytutów naukowych, wyższych uczelni, przedsiębiorstw handlu zagranicznego, biur projektowych i innych wyspecjalizowanych jednostek, dobieranych według potrzeb realizacyjnych. Wszystkie te działania organizuje i koordynuje wyspecjalizowany dział tarnowskich Zakładów Azotowych.

Unikalna działalność, prowadzona przez Tarnowskie Azoty i ich partnerów świadczy, że mając dobry produkt, doświadczonych specjalistów i odwagę do podejmowania ryzyka oraz prowadzenia nietypowej, nieschematycznej i zespołowej działalności, pomimo wielu przeszkód i utrudnień (takich jak długo trwająca prywatyzacja ciężkiej chemii, niespójne i nieprzyjazne polskim eksporterom oraz stale zmieniające się przepisy podatkowe oraz celne, brak instytucjonalnego wsparcia dla ich działalności), można uzyskiwać sukcesy eksportowe nie tylko w sprzedaży produktów, ale i w szerszym zakresie, przynoszącym dodatkowe, liczące się wpływy finansowe.

Decyzja o udostępnieniu licencji jest dla producenta zawsze decyzją trudną – mówi Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Tarnowskich Azotów dr inż. Ryszard Ścigała - wymagającą szczegółowej analizy pod kątem ochrony rynków zbytu własnych produktów. Trzeba bowiem zawsze pamiętać o możliwościach wpływu produktu, jaki pojawi się z nowo wybudowanej wytwórni, na sytuację rynkową. Decyzje w sprawie licencjonowania kierownictwo tarnowskich Azotów podejmuje po dokładnej analizie każdego z przypadków. Z drugiej strony istotne są również, zwłaszcza w obecnej sytuacji, korzyści finansowe płynące z udostępnienia licencji. W przypadku Chin – zużycie polioksymetylenu rośnie bardzo szybko, tak więc ryzyko zagrożenia dla naszej produkcji praktycznie nie występuje.
Sprzedaż licencji świadczy o dojrzałości i konkurencyjności produktu. Jest istotnym bodźcem dla rozwoju technologii i jej stałego ulepszania i modernizacji, co powoduje, że nie traci się przewagi technicznej nad licencjobiorcą. Zakłady, pomimo trudności i ograniczeń, przywiązują dużą wagę do rozwoju technologii, przeznaczając istotną część wpływów ze sprzedaży licencji na ich rozwój, intensyfikację wydajności, wzrost asortymentu produktów.

Czytaj więcej:
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8