Technologia 3D w produkcji polimerowych implantów

Technologia 3D w produkcji polimerowych implantów
Amerykańska firma Oxford Performance Materials (OPM) otrzymała certyfikat agencji ds. żywności i leków (FDA) dla technologii OsteoFab, umożliwiającej wytwarzanie implantów medycznych z tworzywa PEKK. Proces produkcji implantów jest możliwy dzięki technologii druku 3D - implanty powstają warstwa po warstwie na podstawie projektu zapisanego w pliku CAD. Dzięki temu OsteoFab jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym wykonanie implantu dokładnie odpowiadającego anatomii konkretnego pacjenta. Szczególnie cennym zastosowaniem technologii jest wykonywanie wypełnień ubytków w kośćcu czaszki.

Duże znaczenie ma nie tylko dokładne dopasowanie, lecz także materiał wykorzystywany do produkcji implantów. Firma używa do ich wykonania tworzywa PEKK, które posiada właściwości cenione w zastosowaniach medycznych. Jest tworzywem biokompatybilnym, pod względem mechanicznym podobnym do kości. Firma OPM, tradycyjnie sprzedająca PEKK jako surowy lub półprzetworzony materiał, rozpoczęła prace nad nową technologią w 2006 roku.

Według szacunków firmy, cały proces leczenia pacjentów przy użyciu nowej technologii może trwać kilka miesięcy i kosztować od 5 do 10 tys. funtów.