Technologie gazowe w przetwórstwie kauczuku

Technologie gazowe w przetwórstwie kauczuku
Firma Linde popracowała szereg metod usprawniających przetwórstwo kauczuku przy użyciu technologii gazowych. Najważniejsze z nich to spienianie poliuretanów, mielenie kriogeniczne gumy oraz usuwanie gumowych wypływek.

Istotną kwestią przy realizacji zadania związanego z uzyskaniem pianek PUR o małej gęstości jest użycie fizycznych środków spieniających. Jednak alternatywą dla konwencjonalnych środków spieniających są technologie spieniania lekkich pianek PUR oparte na dwutlenku węgla. Spienianie CO2 jest bardziej wydajne, eliminuje bowiem przebarwienia wewnętrzne w blokach, a także zapewnia równomierną strukturę komórkową i jest przyjazne dla środowiska.

Linde wprowadziło już na rynek odpowiednie urządzenia dozujące dwutlenek węgla do systemów PUR w procesie okresowym oraz urządzenia dla procesów ciągłych, a także stację kompresorową ciekłego CO2. Ta ostatnia służy jako systemy transferowe między zbiornikiem z ciekłym CO2 a urządzeniem dozującym.

Jeśli chodzi z kolei o mielenie kriogeniczne kauczuku, to warto wiedzieć, że ciepło, które wydziela się podczas takiego mielenia może wpływać na zmniejszenie wydajności procesu lub może powodować zapłon. Własności niektórych materiałów w temperaturze otoczenia umożliwiają ich zmielenie. Inne jednak mogą być już wrażliwe na temperaturę. Jedynym rozwiązaniem sprawdzającym się w takich sytuacjach jest właśnie mielenie kriogeniczne.

Zastosowanie ciekłego azotu lub ciekłego dwutlenku węgla podczas procesu mielenia umożliwia skuteczny odbiór ciepła, ochronę przed pożarem lub wybuchem oraz nadaje korzystne własności materiałom wykonanym z kauczuku.

Usuwanie wypływek to ostatni etap produkcji różnych elementów z gumy, ale bardzo istotny ze względu na jakość i estetykę produktu. Ręczne usuwanie wypływek jest czasochłonne i kosztowne oraz nie przynosi powtarzalnych efektów. Znacznie lepsze rezultaty można osiągnąć usuwając wypływki metodą kriogeniczną. Wychłodzone ciekłym azotem wypływki stają się wtedy łamliwe, podczas gdy dużo grubszy od nich detal jest wciąż elastyczny i nie podlega zniszczeniu w dalszej obróbce. Kriogeniczne metody usuwania wypływek są skuteczne i nadają się do elementów o różnych kształtach i wielkości produkowanych zarówno w małych jak i dużych seriach.