Technologie open source - czynnik łączący w procesie transformacji cyfrowej

Aby ułatwić korzystanie z nowych technologii, takich jak OpenStack, firma Red Hat zapewnia swoim partnerom niezbędne szkolenia i wsparcie, a także współpracuje z innymi liderami rynku, aby uprościć proces wchodzenia na te rynki. Firma Red Hat opracowała na przykład architektury referencyjne przy współpracy z firmami Dell, Fujitsu i Cisco, aby umożliwić płynniejszą instalację pilotażowych wdrożeń OpenStack. Rozwiązania te są odpowiednio udokumentowane, regularnie aktualizowane oraz objęte stałym serwisem i wsparciem - zarówno poszczególnych dostawców, jak i Red Hat.

Kolejny przykład stanowi urządzenie firmy Fujitsu zbudowane w oparciu o technologię Software-defined Storage j firmy Red Hat, która z punktu widzenia użytkownika bardzo przypomina standardowy produkt pamięci masowej. W ten sposób klienci przyzwyczajeni do kupowania np. rozwiązań EMC mogą nabyć pamięć masową opartą na standardowym sprzęcie x86 firmy Intel. Firma Fujitsu wykonała odpowiednią pracę na rzecz integracji, dzięki czemu stworzone przez nią rozwiązanie jest stabilne i udostępnia ujednolicony interfejs zarządzania. Dla wielu użytkowników oznacza to jedynie potrzebę jego uruchomienia, po którym rozwiązanie będzie funkcjonowało analogicznie do pozostałych systemów pamięciowych, zapewniając jednocześnie wszystkie zalety pamięci definiowanej programowo.

W międzyczasie CGI, ogólnoświatowe przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem i usługami w branży IT, ugruntowało swoją pozycję jako firma wspierająca rozwiązania open source w sektorze usług finansowych. Poza projektowaniem i budowaniem innowacyjnych systemów bankowych CGI rozwija również zasoby open source za pośrednictwem swojego centrum Open Digital Services Center (ODSC) działającego w Wielkiej Brytanii. ODSC pracuje nad projektami open source, realizowanymi na indywidualne zamówienie klientówi. Dzięki wykorzystaniu potencjału transformacji cyfrowej firma CGI mogła odejść od modelu udostępniania znacznej części swoich adresów IP w oparciu o licencje, przechodząc na model oprogramowania jako usługi, który pozwolił jej wykorzystać zalety związane ze stosowaniem chmury zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i elastyczności.

Łatwiejsze poruszanie się po cyfrowym polu minowym

Transformacja cyfrowa nadal wywołuje zmiany we wszystkich gałęziach przemysłu. Mimo iż niektórzy partnerzy aktywnie angażują się w ten proces, realizując swoje wizje i strategie rozwoju, wśród wielu z nich wciąż panuje niepewność. W efekcie wiele firm zadaje sobie istotne pytania: czy są gotowe na zmiany? Czy dysponują już niezbędną wiedzą? Czy transformacja jest właśnie tym, na czym im zależy?

Aby pomóc w identyfikacji braków i uzyskaniu dostępu do niezbędnych zasobów, które pozwolą skutecznie wspierać harmonogram transformacji cyfrowej, konieczne jest prowadzenie szkoleń. Za przykład może posłużyć internetowy program szkolenia partnerów Red Hat OPEN, który zapewnia nieprzerwany dostęp do informacji technicznych i zasobów edukacyjnych, dzięki którym partnerzy mogą lepiej zrozumieć pierwsze etapy zmian i w pełni wykorzystać przyszłe inwestycje.

Przygotowania do sukcesu

Aby nie tylko przetrwać zmianę koncepcji i przejście na trzecią platformę, lecz także w dalszym ciągu prosperować, musimy w większej mierze skupić się na możliwościach oprogramowania. Gdy sprzęt i systemy operacyjne ulegają standaryzacji, wartość na poziomie infrastruktury tworzona jest w górnej warstwie oprogramowania i narzędzi do zarządzania. Te bowiem pozwalają firmom w bardziej otwarty i elastyczny sposób wykorzystać zalety środowisk — zarówno klasycznych, jak i tych nowej generacji. Takie rozwiązanie pozwoli im uniknąć blokad i umożliwi szybkie dostosowywanie się do zachodzących zmian.

Jesteśmy dziś świadkami niezwykle interesującego okresu rozwoju oprogramowania open source. Coraz więcej organizacji z całego świata dostrzega rosnącą rolę, jaką otwarte oprogramowanie pełni w procesie napędzania transformacji cyfrowej. Rozwijająca się branża staje w obliczu ogromnych wyzwań, dlatego sukces odniosą te firmy, które będą należycie przygotowane do rozwoju swojej działalności.

Frank Basinski
Partner Programs & Enablement, Red Hat EMEA