Technologie open source - czynnik łączący w procesie transformacji cyfrowej

Technologie open source -…
Przełomowe innowacje napędzają nieustanny rozwój technologii. Sposób ewolucji dotychczasowego utrwalonego wzoru lub modelu - co historyk naukowy Thomas Kuhn określił mianem "zmiany koncepcji" - będzie warunkował to, kto będzie prosperować, a kto zniknie z rynku. Dzisiejsze przedsiębiorstwa znalazły się w samym centrum transformacji cyfrowej, a zatem kluczowy wpływ na ich długoterminowy sukces będzie miał sposób zarządzania całym procesem transformacji.

Działająca w branży teleinformatycznej firma badawcza IDC definiuje eksplozję innowacji i kreowania wartości w branży jako "trzecią platformę". Jest ona zbudowana na filarach technologii mobilnych, usług przetwarzania w chmurze, obsługi i analizy wielkich zbiorów danych oraz rozwiązań społecznościowych. IDC przewiduje, że do 2020 roku 44 proc. wszystkich wydatków na technologie informatyczne oraz 100 proc. wzrostu w tym obszarze będzie przypadać właśnie na trzecią platformę. Ostatnie badania IDC pokazują również, że 60 proc. europejskich przedsiębiorstw uważa transformację cyfrową za jeden z głównych priorytetów na najbliższe 12 miesięcy*. Oczywiste jest zatem to, że transformacja cyfrowa stanowi ogromną szansę dla twórców i dostawców technologii.

Partner w procesie stopniowej transformacji

W przypadku transformacji cyfrowej pytanie nie dotyczy tego, czy stanie się ona rzeczywistością, ale raczej kiedy nastąpi. To właśnie dlatego przechodzenie na trzecią platformę musi odbywać się w sposób świadomy, a znaczenia nabierają silne relacje biznesowe. Firmy muszą przeanalizować swoją aktualną sytuację i obrane cele, co ma ogromne znaczenie dla ich dalszej działalności. Co więcej, transformacja cyfrowa powinna być realizowana stopniowo, gdyż w ten sposób specjaliści IT zdołają dostrzec, co działa, a co nie. Użytkownicy końcowi potrzebują z kolei integracji i zgodności operacyjnej, która ułatwi im realizację planów związanych z transformacją. Taki stan rzeczy daje integratorom atrakcyjne perspektywy biznesowe.

Obecnie firmy nie są w stanie zrezygnować ze wszystkich aspektów klasycznego środowiska. W rzeczywistości przez pewien czas będziemy mieli do czynienia ze środowiskiem hybrydowym, w którym starsze struktury będą funkcjonowały równolegle do rozwiązań nowej generacji. Konieczne będzie utrzymywanie starszych systemów. W związku z tym pojawia się pytanie: w jaki sposób środowiska te będą połączone z nowymi?

Przedsiębiorstwa poszukują sposobów na podjęcie się tego trudnego zadania. Budują infrastruktury nowej generacji na potrzeby dynamicznego rozwoju i wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej modernizacji i standaryzacji centrów przetwarzania danych w taki sposób, aby możliwe było przyłączenie do nich systemów nowej generacji. Ich partnerzy stoją przed podobnym wyzwaniem.

Firmy partnerskie znajdują się obecnie w punkcie, w którym muszą podejmować ważne decyzje na temat współpracy z określonymi dostawcami, które będą mieć fundamentalny wpływ na przyszły sukces. Co więcej, organizacje muszą także skupiać się na wprowadzaniu w życie zrównoważonej strategii współpracy z takimi dostawcami.

* Źródło: IDC 3rd Platform Spending Model, 2015, and Western European Software Survey, 2015.