Termiczne przekształcanie odpadów trudnych

Termiczne przekształcanie… Podczas targów Poleko 2014 firma Esystem PUH zaprezentowała technologię przekształcania termicznego odpadów wykorzystywaną przez niemiecką spółkę Pyral AG. Dzięki zastosowaniu metody pirolizy firma jest w stanie odzyskać aluminium z różnego rodzaju odpadów - nie tylko puszek, lecz także w występującego w postaci związanej, np. w wyrobach zawierających gumę bądź tworzywa sztuczne.

W procesie pirolizy następuje przy braku obecności tlenu rozkład substancji organicznych pod wpływem temperatury do postaci ciekłej, stałej i gazowej. Aby uzyskać wymaganą w komorze reakcyjnej temperaturę, należy dostarczyć ciepło, które może być pozyskiwane w procesie spalania wytwarzanego gazu pirolitycznego. Pod wpływem temperatury następuje oczyszczenie aluminium z dodatków organicznych, dzięki czemu powstaje surowiec wtórny - Pyralu. Produkt końcowy odznacza się stałą jakością i zawiera ok. 98 proc. czystego aluminium.

Firma Pyral AG z siedzibą we Freibergu (Saksonia) została założona w 2005 roku. Więcej o rozwiązaniu zaprezentowanym na targach Poleko opowiada Krzysztof Ciepiela z firmy Esystem z Przyrowa k. Częstochowy.