Termografia w podczerwieni w przetwórstwie tworzyw

Termografia w podczerwieni…
Naukowcy z Hiszpańskiego Instytutu Badań Technologicznych opracowali metodę, która umożliwia stosowanie termografii w podczerwieni do produkcji artykułów z tworzyw sztucznych.

Zdaniem hiszpańskim badaczy termografia w podczerwieni jest techniką, którą można wykorzystać w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, w szczególności w procesie optymalizacji i doskonalenia ich jakości.

Jeżeli chodzi o proces wtryskiwania tworzyw termoplastycznych, naukowcy stwierdzili, że obszerne informacje na temat procesu przekształcania można zebrać dzięki wykonaniu zdjęć termograficznych wtryskiwanych elementów, które znajdują się jeszcze w formie lub zostały z niej wyciągnięte albo nawet na samej powierzchni formy. W ramach prowadzonych badań, zespół z hiszpańskiego Instytutu przeanalizował proces wtryskiwania do formy konika na kiju.

Zdaniem naukowców, wszystkie przedmioty, które mają temperaturę wyższą od zera bezwzględnego (-273 st. C) wytwarzają falę w paśmie podczerwonym. Im wyższa temperatura obiektu, tym więcej energii powstaje na niższej długości fali. Zauważyli, ze promieniowanie podczerwone, światło widzialne i promieniowanie ultrafioletowe to formy energii występujące w widmie elektromagnetycznym, które różnią się pod względem długości fal. Dla oka ludzkiego widzialny jest jednak jedynie ograniczony zakres długości fal. Niemniej kamery termograficzne mogą wykryć energię podczerwoną, która jest niewidzialna dla oka ludzkiego. Takie innowacyjne kamery mogą rejestrować normalne temperatury w przedziale od -20 st. C do 500 st. C, ale mogą również rejestrować temperatury od -40 st. C po górną granicę na poziomie 2000 st. C.

Według naukowców, kamery termograficzne przekształcają energię podczerwoną na obraz z mapą kolorów, która określa temperaturę obiektu w każdym punkcie. W efekcie uzyskuje się wszechstronną kamerę przydatną w nieograniczonym zakresie zastosowań w różnych branżach. Badacze współpracują obecnie z przedsiębiorcami nad różnymi projektami badawczo-rozwojowymi w branży tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Technologie 515