Tomra nawołuje do zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych

Tomra nawołuje do zamknięcia…

Firma Tomra odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu rozwiązań służących zamykaniu obiegu pojemników po napojach z tworzyw sztucznych, mając jednakże świadomość, że zostało jeszcze dużo do zrobienia. Ramy polityczne, odważne decyzje oraz mądre inwestycje w systemy zbiórki, sortowania i recyklingu powinny służyć poprawie efektywności działania obiegów zamkniętych wszystkich strumieni materiałów oraz pokonywaniu obecnych zatorów w łańcuchach dostaw.

- Mamy obowiązek współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zmniejszyć góry odpadów i przekształcić je w cenne zasoby, jakimi tak naprawdę są - powiedziała Tove Andersen, dyrektor generalny i prezes firmy Tomra, na konferencji prasowej która odbyła się podczas targów IFAT w Monchium. Mimo że odnotowano znaczący postęp w poziomie recyklingu, pandemia i trwająca wojna w Europie pokazały nam, że istnieje pilna potrzeba zmniejszenia zależności od materiałów pierwotnych - Obecnie inwestujemy w przyszły rozwój około 10% naszych przychodów, co przekłada się na poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz rozwój rynku gospodarki odpadami obiegu zamkniętego, w czym się specjalizujemy. Dysponujemy technologiami gwarantującymi maksymalny poziom zbierania i odzyskiwania odpadów. Jesteśmy gotowi działać już teraz, w tym optymalizować praktyki gospodarowania odpadami oraz wypełniać istniejące luki - podsumowuje Andersen.

Po ustanowieniu na całym świecie ram polityki klimatycznej, Europejskiego Zielonego Ładu oraz wiążących regulacji i przepisów dla wytwórców i producentów nastąpiło przyspieszenie w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Tomra zachęca wszystkich uczestników łańcucha wartości, aby postrzegali te działania jako szansę oraz wspierali ich wdrażanie.

tomra-tove-andersen-dr-volker-rehrmann-tom-eng
Fot.: Tomra

- Teraz już wiemy, że wiążące przepisy są niezbędne do osiągania celów i tworzenia rynków - wyjaśnia dr Volker Rehrmann, wiceprezes i dyrektor oddziałów Tomra Recycling, Tomra Mining i Circular Economy - Jednak zanim będziemy w stanie poddać recyklingowi większe ilości odpadów, musimy ich zebrać jak najwięcej. Istnieją dobrze funkcjonujące systemy zbiórki, ale to wciąż za mało. Każdego dnia tracimy cenne surowce, które kończą na składowiskach lub są spalane w spalarniach. To dojrzały owoc wiszący na wyciągnięcie ręki, ale materiał należy zebrać, odzyskać i poddać recyklingowi.

Możliwości zwiększenia recyklingu materiałów nie ograniczają się tylko do tworzyw sztucznych. Jest wiele różnych strumieni materiałów, które mogą być wykorzystane w obiegu zamkniętym np. metale i drewno.

- Musimy przykładać równą wagę do tych surowców wtórnych, aby pomóc w osiągnięciu celów UE w zakresie neutralności klimatycznej do roku 2050 - powiedział Tom Eng, starszy wiceprezes i dyrektor Tomra Recycling Sorting. Przykładowo oczekuje się, że do 2050 roku popyt na aluminium wzrośnie o 40%, co jest wyzwaniem dla producentów aluminium w Europie o ograniczonych zdolnościach produkcyjnych. Dobra wiadomość jest taka, że aluminium pochodzące z recyklingu odgrywa znaczącą rolę w dekarbonizacji świata oraz pomaga producentom zwiększyć udział materiałów z recyklingu, aby sprostać zobowiązaniom środowiskowym. Podobna sytuacja występuje w sektorze drzewnym. Producenci płyt wiórowych poszukują opłacalnego i przyjaznego dla środowiska sposobu pozyskiwania materiałów, których dostępność jest obecnie ograniczona, a ich ceny rosną w zawrotnym tempie. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji elementów drewnopochodnych lub metalowych pomogło producentom sprostać tym wyzwaniom, a jednocześnie zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia zasobów.

- Jeżeli wykorzystamy moc inteligentnych technologii i będziemy ściśle współpracować z przemysłem, możemy przekształcić odpady w wartościowe surowce, a tym samym zmniejszyć zależność od materiałów pierwotnych. Recykling to kluczowy czynnik łagodzący zmiany klimatu oraz energooszczędny sposób wspierania zrównoważonej transformacji i wielokrotnego użycia materiałów. Niezależnie od tego, co trzeba będzie zrobić, aby zamknąć obieg, uda nam się to - zakończył Tom Eng.

Źródło: Tomra