Trwa V Forum Ochrony Środowiska

Trwa V Forum Ochrony Środowiska…

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" już po raz V organizuje Forum Ochrony Środowiska - konferencję branży wodociągowo-kanalizacyjnej, której tegoroczna edycja od wczoraj odbywa się w warszawskim hotelu Novotel Centrum. W dwudniowym programie wydarzenia nie zabraknie najważniejszych dla tego sektora gospodarki zagadnień. Tematem tegorocznej edycji forum są rozważania na temat gospodarki obiegu zamkniętego - wyzwanie czy dzisiejsza konieczność - oraz nowoczesne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

- Podczas dwóch dni konferencji będziemy chcieli pokazać na przykładzie branży wodno - kanalizacyjnej oraz sektora komunalnego w jaki sposób można zminimalizować zużycie surowców i wielkość odpadów, jak również utratę energii poprzez  tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych, są wykorzystywane jako surowce dla innych - napisała w zaproszeniu skierowanym do gości forum, pani Dorota Jakuta - prezes IGWP.

v-forum-ochrony-srodowiska

W tym roku kluczowym zagadnieniem jest gospodarka o obiegu zamkniętym, tematowi temu poświęcono pierwszy dzień konferencji, który upłynął  pod hasłem "Gospodarka Obiegu Zamkniętego - wyzwanie czy  dzisiejsza konieczność?"

Swoje prelekcje wygłosili m. in. Sławomir Mazurek z Ministerstwa Środowiska, Jan Filip Staniłko z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Tomasz Wojciechowski z Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Bruno Tisserand, prezydent EurEau - federacji  krajowych organizacji branży wodociągowo - kanalizacyjnej oraz Daniel Larsson z Ambasady Szwecji.

W specjalnym nagraniu, skierowanym do uczestników forum, zwrócił się profesor Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, który niestety nie mógł do przybyć do Warszawy ze względu inne obowiązki.

Obradom w dniu dzisiejszym przyświecać będzie hasło "Przedsiębiorstwo Wod-Kan 5". Wśród podejmowanych tematów znajdą się: współpraca nauki z przemysłem, finansowanie badań i innowacji o tematyce wodnej z programu Horyzont2020 czy też innowacyjne metody zagospodarowania wód deszczowych i osadów ściekowych.

Jeśli mówimy już o przedsiębiorstwie Wod-Kan 5.0 to nie może zabraknąć tematu stosowania najnowocześniejszych materiałów do produkcji systemów wodociągowych jakimi są tworzywa sztuczne, o czym w referacie "Bezpieczne stosowanie rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych" opowie Piotr Falkowski, Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), który od 1990 roku związany z branżą wodno-kanalizacyjną, zaś od września 2018 roku kieruje pracami biura stowarzyszenia.

forum-ochrony-srodowiska

Organizator forum - Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Powstała 14 września 1992 r. i dziś zrzesza 491 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Siedziba IGWP znajduje się w Bydgoszczy.

Od 1993 roku w Bydgoszczy Izba organizuje coroczne Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod - Kan, najważniejsze w Polsce i jedne z głównych w Europie. W 2009 roku po raz pierwszy Targi odbyły się w nowym Centrum Wystawienniczym. Co trzy lata organizowane są Kongresy Wodociągowców Polskich, dotyczące najważniejszych dla branży spraw.

JL

Reportaże

Forum