Trzeba rozszerzyć zbiórkę odpadów na wszystkie rodzaje tworzyw

Trzeba rozszerzyć zbiórkę…
Stowarzyszenie PlasticsEurope apeluje: konieczne jest rozszerzenie zbiórki na wszystkie rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych.

Jak dobrze wiadomo odpady tworzyw sztucznych są bardzo mocno widoczne w środowisku morskim oraz na składowiskach odpadów. Dlatego też pilną koniecznością staje się zbieranie wszystkich zużytych tworzyw. W świadomości społecznej pojęcie recyklingu jest jednak utożsamiane z odrębnym zbieraniem tworzywowych butelek, co oznaczać ma, że pozostałe wyroby z tworzyw wyrzucane są do zwykłych koszy na śmieci. W konsekwencji tego typu działania jedynie umacniają przekonanie, że wiele produktów z tworzyw nie nadaje się do recyklingu. A to nie jest prawda.

Pierwszym, proponowanym przez PlasticsEurope działaniem, jakie należy podjąć, aby odejść od unieszkodliwiania odpadów z tworzyw na składowiskach jest zbiórka wszystkich pokonsumenckich tworzyw sztucznych. Zbieranie w gospodarstwach domowych nie tylko butelek wymaga jednak efektywnej infrastruktury, która umożliwi separację różnych rodzajów tworzyw. Istnieje bowiem ryzyko, że bez tego rodzaju rozwiązań dodatkowa zbiórka odpadów poważnie zaszkodzi temu, co już udaje się odzyskiwać.

- Stoimy na stanowisku, że należy zdecydowanie rozszerzyć zbiórkę zużytych tworzyw, jednak rozwiązanie to może zostać wdrożone jedynie wówczas, gdy istnieć będzie już odpowiednia infrastruktura - tłumaczą przedstawiciele branżowej organizacji. - Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu w zakresie procesów sortowania, jaki nastąpił na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, cel ten staje się coraz bardziej realistyczny. Obecnie w mieszanym strumieniu wsadowym można już wysortować w celu ponownego przetworzenia cząstki tworzyw o rozmiarach zaledwie kilku milimetrów.