Tworzywa sztuczne częściowo krystaliczne i amorficzne

Ponadto przy przemianie fazowej zmienia się gęstość. Dzieje się tak, gdyż w obszarach krystalicznych makrocząsteczki są ściślej upakowane i dlatego w tych obszarach gęstość jest większa niż w obszarach amorficznych. Wskutek zmniejszania się objętości przy krystalizowaniu tworzywa częściowo krystaliczne mają stosunkowo duży skurcz przetwórczy od 1,5 do 2,5 proc. (tworzywa amorficzne: 0,4 do 0,8 proc.). Do tego dochodzi jeszcze skurcz wtórny (prawie 1 proc.), który w tworzywach amorficznych praktycznie nie istnieje.

Wszystkie te aspekty należy uwzględniać zarówno przy konstruowaniu form, jak i przy przetwórstwie. Formy wtryskowe do tworzyw częściowo krystalicznych wymagają intensywnego chłodzenia, gdyż tylko wtedy możliwe jest szybkie odprowadzanie ciepła, a tym samym osiągniecie krótkiego czasu cyklu.

Regulacja temperatury musi być bardzo dokładna, aby stopień krystalizacji był jednolity w całej wyprasce, co oznacza równocześnie niewielką skłonność do paczenia się. Ponadto z uwagi na duży skurcz przetwórczy należy przyjmować odpowiedni naddatek wymiarowy. Ze względu na różne charakterystyki skurczu tworzyw częściowo krystalicznych i amorficznych należy zachować szczególną ostrożność wtedy gdy w formie wtryskowej zaprojektowanej dla tworzyw częściowo krystalicznych mają być przetwarzane tworzywa amorficzne lub odwrotnie; w każdym wypadku można spodziewać się problemów związanych z dokładnością wymiarowa wyprasek.

Przy wtryskiwaniu tworzyw częściowo krystalicznych niewielka różnica pomiędzy temperaturą stopu a temperaturą krzepnięcia powoduje, że okno przetwórstwa jest stosunkowo wąskie. Dlatego też do dokładnego utrzymywania zadanych temperatur stopu w cylindrze uplastyczniającym i w systemie gorących kanałów oraz zadanej temperatury formy niezbędne są szybko reagujące, precyzyjne układy regulacji temperatury. W związku ze zmniejszaniem się objętości przy krystalizacji faza docisku wywiera duży wpływ na jakość wyprasek; dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych przez producenta tworzywa parametrów docisku (wysokość ciśnienia docisku i czas trwania docisku). Skrócenie czasu cyklu możliwe jest dzięki temu, że tuż poniżej temperatury krzepnięcia wypraski są już tak stabilne, iż mogą być wyrzucane lub wyjmowane z formy, jeśli tylko nie jest konieczne przedłużenie czasu chłodzenia w celu wyeliminowania wypaczeń.

Wykorzystano m.in. materiały firmy DuPont