Tworzywa sztuczne w oponach

Tworzywa sztuczne w oponach Goodyear rozwija projekt związany z wprowadzeniem na rynek motoryzacyjny opon z tworzywa sztucznego.

Nowatorskie opony koncernu Goodyear po raz pierwszy zostały zaprezentowane światu dwa lata temu na genewskich targach motoryzacyjnych. Powstają z tworzywa sztucznego o nazwie BioIsoprene. Zdaniem producentów dają nadzieję, że w niedalekiej przyszłości możliwe stanie się zastąpienie ropopochodnego składnika używanego do produkcji kauczuku syntetycznego odnawialną biomasą, gdyż można go pozyskiwać z różnych rodzajów biomasy, także odpadowej.

Tworzywo sztuczne BioIsoprene jest pochodną polimeru BioNatsyn, który został opracowany we współpracy między Goodyearem a firmą Genencor, należącą do koncernu biochemiczno Danisco.

- Prototypowa opona z tworzywa sztucznego BioIsoprene jest przykładem postępów, jakie robimy w zastępowaniu ropopochodnego izoprenu surowcami pochodzenia biologicznego - mówi Jean-Pierre Jeusette z koncernu Goodyear. - BioIsoprene jest dla nas nadzieją na zredukowanie szkodliwego wpływu na środowisko przez zastosowanie surowców odnawialnych w łańcuchu produkcji i zmniejszenie zależności od materiałów ropopochodnych.

BioIsoprene to tworzywo uzyskiwane z surowców odnawialnych. Tradycyjny izopren jest zaś stosowany nie tylko do wytwarzania kauczuku syntetycznego, z którego są produkowane opony, ale także w produkcji wielu innych wyrobów, jak rękawiczki chirurgiczne, piłeczki golfowe i kleje. Oznacza to, że ma olbrzymi potencjał i tym razem uznano, że można użyć do produkcji opon.

Warto wiedzieć, że izopren otrzymywany z ropy naftowej może być sztucznie spolimeryzowany, aby otrzymać syntetyczny kauczuk. Ma wtedy nieco inne właściwości niż kauczuk, ale i tak jest do niego bardzo podobny. Opony wytwarza się zazwyczaj z mieszaniny kauczuku naturalnego i syntetycznego, aby zapewnić im przyczepność i trwałość. Przeciętnie około jednej czwartej masy każdej opony samochodowej to syntetyczny izopren otrzymywany z ropy naftowej. W sumie producenci opon zużywają ok. 60 proc. światowej produkcji izoprenu syntetycznego.

Czytaj więcej:
Opony 51

Reportaże

Forum