Tworzywo SABICA na medal

Tworzywo SABICA na medal
Koncern SABIC otrzymał Medal Targów Kielce podczas wystawy Plastpol.

Wyróżnienie dla SABICA przyznane zostało w kategorii „Tworzywa i środki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Firma pokazała w Kielcach swoje innowacyjne tworzywo Valox IQ. Jest to materiał, który ma na celu promowanie zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie w jego produkcji recyklingu post-konsumenckiego PET pochodzącego ze zużytych butelek na wodę. Tworzywo zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zużycia energii

Valox iQ produkowane jest na bazie poli-tereftalanu butylenu (PBT) i wykorzystuje jako surowiec post-konsumencki PET, gdzie produkt, którego żywotność określano w tygodniach zamieniany jest w tworzywo konstrukcyjne, będące przy okazji także znakomitym surowcem do produkcji trwałych i długoletnich aplikacji. Tworzywo Valox iQ pomaga wykorzystać odpady ze składowisk, zapewniając do 49 proc. redukcji zarówno emisji CO2 jak i zużycia energii w procesie na kilogram materiału PBT. Ponadto Valox iQ oferuje możliwość barwienia w masie, a pominięcie operacji malowania może w efekcie zmniejszać koszty i eliminować zagrożenia dla środowiska z powodu ograniczania emisji lotnych związków organicznych (VOC).

Tworzywo to jest szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym, może być również przetworzone do miękkich, ale odpornych włókien monofilamentowych, włókien ciętych oraz przędz do materiałów tkanych i nietkanych.


Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
 

Aktualizacja

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska