UE oraz Japonia finalizują umowę o partnerstwie gospodarczym

UE oraz Japonia finalizują… Sukcesem zakończyły się rozmowy unijnej komisarz ds. handlu Cecilii Malmstrom i japońskiego ministra spraw zagranicznych Taro Kono dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym (Economic Partnership Agreement - EPA) pomiędzy Unią Europejską i Japonią.

Osiągnięcie takiego rezultatu było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkera oraz premiera Japonii Shinzo Abe podczas trwania całego procesu negocjacji, szczególnie w marcu 2017 roku, podczas spotkań w Brukseli oraz przy okazji majowego szczytu G7, który odbył się we włoskiej Taorminie na Sycylii.

Zakończenie negocjacji jest istotnym krokiem na drodze do zawarcia największej dwustronnej umowy handlowej negocjowanej przez Unię Europejską. Umowa o partnerstwie gospodarczym pozwoli na poszerzenie możliwości rynkowych obu stron, wzmocni współpracę pomiędzy UE i Japonią w wielu dziedzinach, potwierdzi wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz będzie zawierała zapisy dotyczące konkretnych zobowiązań wobec paryskiego porozumienia klimatycznego.

Dotychczas nierozstrzygnięte aspekty techniczne obejmowały: stabilizację zobowiązań UE i Japonii w zakresie ceł i usług, ustalenie ostatecznych przepisów dotyczących ochrony unijnych i japońskich oznaczeń geograficznych, zamknięcie etapu rozmów dotyczących dobrych praktyk regulacyjnych i współpracy w tym zakresie oraz przejrzystości, wzmocnienie zobowiązań w odniesieniu do paryskiego porozumienia klimatycznego w kwestii dotyczącej handlu i zrównoważonego rozwoju, jak również wyjaśnienie kilku drugorzędnych spraw w poszczególnych częściach umowy.

Umowa o partnerstwie gospodarczym zniesie większość z ceł nałożonych na przedsiębiorstwa UE eksportujące dobra do Japonii, jak również wiele długotrwałych barier regulacyjnych. Przyczyni się także do otwarcia 127-milionowego rynku japońskich konsumentów na kluczowy dla UE eksport dóbr rolniczych i zwiększy unijne możliwości eksportowe w ramach innych sektorów.

Umowa otworzy również rynki usług, w tym finansowych, e-biznesu, telekomunikacyjnych i transportowych. Gwarantuje także unijnym firmom dostęp do dużych rynków zamówień 48 japońskich miast i usuwa przeszkody w zamówieniach na szczeblu krajowym, w istotnym pod względem ekonomicznym, sektorze kolejowym.'

Dokument zawiera też obszerny rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, wprowadza wysokie standardy pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i praw konsumenckich, wzmacnia działania Unii Europejskiej i Japonii w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu oraz w pełni chroni usługi publiczne.

Jeżeli chodzi o ochronę danych, której nie reguluje umowa, to podczas lipcowego szczytu zostało wydane wspólne oświadczenie, w którym obaj partnerzy podkreślają wagę zagwarantowania wysokiego poziomu prywatności i ochrony danych osobowych jako fundamentalnego prawa i głównego czynnika zaufania konsumentów do gospodarki cyfrowej.

Wraz z zakończeniem negocjacji rozpoczyna się etap prawnej weryfikacji tekstu przez obie strony umowy, który później zostanie przetłumaczony na 23 urzędowe języki UE, a także język japoński. Następnie Komisja przedłoży umowę do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu oraz państwom członkowskim UE. Przewidywany termin wejścia umowy w życie to rok 2019.

Źródło: europa.eu

Czytaj więcej:
Prawo 419
Rynek 929
Umowy 149