UTP kształci specjalistów dla branży tworzyw

UTP kształci specjalistów…
Studia na kierunku Mechaniczna Inżynieria Tworzyw (MIT) zostały uruchomione na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w poprzednim roku akademickim. Trwające trzy i pół roku studia mają za zadanie wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej o wąskiej specjalności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Podczas studiów studenci mają okazję zapoznać się z różnymi technologiami stosowanymi w produkcji wyrobów z tworzyw polimerowych. Oprócz tego zdobywają wiedzę w zakresie projektowania wyrobów z tworzyw oraz narzędzi do ich przetwórstwa z wykorzystaniem programów komputerowych. W ramach studiów dostępne są dwie specjalności - tworzywa polimerowe oraz CAD/CAM w projektowaniu narzędzi.

W trakcie studiów przyszli inżynierowie odbywają staże i praktyki w licznych firmach działających w branży tworzyw sztucznych w okolicach Bydgoszczy. Dzięki temu mogą zapoznać się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nabrać doświadczenia przydatnego w ubieganiu się o pracę.

Jak zauważa kierownik Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw (ZPiRT), dr inż. Dariusz Sykutera, branża tworzyw sztucznych jest jednym z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarki. Jednak nowy kierunek studiów nie będzie miał charakteru masowego - celem uczelni jest wykształcenie wąskiego grona specjalistów.

Rejestracja internetowa kandydatów na studia potrwa do 8 lipca.

Więcej o studiach na kierunku MIT i nowoczesnym laboratorium ZPiRT opowiadają pracownicy Zakładu w naszym materiale wideo.