Udostępniono dokumentację VISI Elektroda i VISI PEPS Wire

Udostępniono dokumentację VISI Elektroda i VISI PEPS Wire
Firma Verashape, generalny dystrybutor oprogramowania VISI w Polsce, udostępniła dokumentację techniczną zawierającą opis modułów Elektroda oraz PEPS Wire.

VISI Elektroda

Dokumentacja opisujące moduł Elektroda oprogramowania VISI prezentuje sposób zarządzania całym projektem, począwszy od wygenerowania części roboczej elektrody, poprzez półfabrykat aż do dodania uchwytu. Wszystkie te czynności zostają przeprowadzane z równoległym sprawdzaniem kolizji. Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli wykorzystać oprogramowanie VISI w jeszcze bardziej wydajny sposób.

Część robocza elektrody stanowi jej najważniejszy element. Zostaje ona wyodrębniona poprzez wskazanie odpowiednich ścian oraz wybranie kierunku wyekstrahowania i bryły do sprawdzania kolizji. Półfabrykat zostaje dodany na podstawie wyboru wcześniej wygenerowanej elektrody oraz bryły do sprawdzania kolizji. Okno dialogowe dodawania półfabrykatu zawiera szereg podstawowych parametrów opisujących wymiary półfabrykatu czy rodzaje obróbek oraz wartości ich odsunięć. Mając wyodrębnioną część roboczą i dodany półfabrykat, należy przejść do dodania uchwytu z dostępnej biblioteki. Zarządzanie całym projektem odbywa się z pozycji Menadżera elektrod. Można z tego miejsca dodać uchwyt z biblioteki, poddać edycji parametry elektrody, przeprowadzić symulację, wygenerować raport czy automatyczną dokumentację 2D.

VISI ElektrodaVISI PEPS Wire

Dokumentacja opisuje moduł PEPS Wire oprogramowania VISI, który wykorzystywany jest do programowania ścieżek wycinania drutowego EDM w dwóch lub czterech osiach. Opisane zostało programowanie z wykorzystaniem plików krawędziowych, bryłowych czy rysunków płaskich. Programowanie na plikach krawędziowych polega na ręcznym dodaniu cech technologicznych do obróbki z wpisaniem określonych parametrów. Następnie do istniejącej cechy należy dodać operację obróbkową oraz konkretne parametry. Pracę na plikach bryłowych należy rozpocząć od dodania modelu do obróbki i przypisania punkt zerowego. Następnie należy przejść do automatycznego wyszukiwania cech technologicznych, które zostaną przypisane do punktu zerowego. Dla wyszukanych cech należy dodać operacje obróbkowe. Programowanie na podstawie rysunku płaskiego można przeprowadzić poprzez utworzenie profilu i punktu zerowego oraz przypisanie odpowiedniej cechy technologicznej. W następnym kroku należy dodać operację obróbkową. Dla zaprogramowanych ścieżek można przeprowadzić symulację kinematyczną, która umożliwia wyświetlenie ewentualnych kolizji czy skrzyżowań drutu.

VISI PEPS WireVISI Elektroda  VISI PEPS Wirebrak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska