Upadłość likwidacyjna następcy Zachemu

Upadłość likwidacyjna następcy Zachemu
Jak poinformowała Grupa Ciech, bydgoski Sąd Rejonowy ogłosił upadłość spółki Infrastruktura Kapuściska obejmującą likwidację majątku. Na mocy postanowienia na sędziego komisarza wyznaczono Joannę Szwedę-Porzych, syndykiem masy upadłości został zaś Grzegorz Floryszak

Wniosek o upadłość spółka zależna Ciechu złożyła w ostatnich dniach ub.r. Jak informowała IK, decyzja podyktowana była trwałą utratą płynności finansowej, brakiem możliwości wznowienia produkcji oraz niepowodzeniem prób znalezienia nowego inwestora.

Zażalenie na postanowienie przysługuje wyłącznie spółce Infrastruktura Kapuściska jako dłużnikowi. Jeżeli IK nie złoży zażalenia, postanowienie stanie się prawomocne z upływem 7 dni od doręczenia z uzasadnieniem.

Grupa Ciech informowała wcześniej, iż upadłość IK obniży skonsolidowany wynik netto o maks. 80 mln zł.