Bydgoska spółka Ciechu wnioskuje o upadłość

Bydgoska spółka Ciechu wnioskuje o upadłość
W poniedziałek zarząd bydgoskiej spółki Infrastruktura Kapuściska - spółki powstałej po wygaszeniu produkcji w dawnym Zachemie - złożył do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o ogłoszenie upadłości. Krok ten podyktowany jest trwałą utratą płynności finansowej, brakiem możliwości wznowienia produkcji oraz niepowodzeniem prób znalezienia nowego inwestora.

Po wygaszeniu produkcji w Zachemie w 2012 roku spółka pełniła funkcję operatora infrastruktury użytkowanej przez inne podmioty. Do zadań IK należało utrzymanie instalacji w dobrym stanie z myślą o nowym inwestorze. Jak się jednak okazało, koszty tej działalności znacznie przewyższały możliwości firmy.

Jednym z kluczowych problemów spółki była kwestia ścieków. W myśl umowy ze Spółką Wodną "Kapuściska", operator kompleksu zobowiązany był do uiszczania opłaty rocznej za ścieki przemysłowe w wysokości 16,32 mln zł. Po wygaszeniu produkcji w Zachemie spółka Grupy Ciech dążyła do wcześniejszego rozwiązania umowy, jednak próba ta zakończyła się fiaskiem. W grudniu Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił powództwo IK o rozwiązanie umowy ze Spółką Wodną "Kapuściska", w której większość udziałów posiada miasto Bydgoszcz.

Z powodu ścieków nie udała się także próba uruchomienia produkcji EPI przez spółkę Organika-Sarzyna. Wysokość opłat ustalonych przez bydgoskie spółki komunalne czyniłyby produkcję nieopłacalną.

Przedstawiciele Grupy Ciech deklarują, że mimo dotychczasowych niepowodzeń spółka będzie dążyła do aktywizacji przemysłu na terenach Infrastruktury Kapuściska po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.

Infrastruktura Kapuściska zatrudnia obecnie 33 pracowników, którzy zostali już poinformowani o zaistniałej sytuacji. Zgodnie z zapewnieniami zarządu Infrastruktury Kapuściska pracownicy otrzymają wszystkie świadczenia wynikające z przepisów prawa, a spółka już zarezerwowała środki na ten cel.

Obecnie Grupa Ciech funkcjonuje w oparciu o dwa segmenty: sodowy, na który składają się spółki Soda Polska Ciech, Soda Deutschland Ciech i rumuńska Uzinele Sodice Govora oraz organiczny w postaci spółki Organika-Sarzyna.brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska