Używają choć nie płacą


Odpady tworzyw sztucznych przeznaczone do recyklingu należy poddać rozdrobnieniu na kawałki o wielkości ok. 0,2-0,5 cm, a następnie dokładnie wymieszać. Poprzez zmianę proporcji udziału poszczególnych tworzyw można wpływać na własności fizyczne, chemiczne, mechaniczne i termiczne uzyskiwanych wyrobów.

Rozdrobnionymi i wymieszanymi odpadami tworzyw sztucznych napełnia się ogrzewaną formę prasy hydraulicznej. Formę z wypełnieniem ogrzewa się do temperatury mięknienia tworzyw tj. około 100 st. C., a potem prasuje się tworzywa pod wysokim ciśnieniem. Pod wpływem temperatury i ciśnienia rozdrobnione elementy łączą się tworząc jednorodny wyrób o własnościach użytkowych. Ciśnienie w formie utrzymuje się do czasu połączenia się tworzyw, tzn. ok. 1 min.

Po opróżnieniu formy wyrób studzi się w powietrzu do temperatury otoczenia. Przy użyciu tej metody można produkować płyty lub inne elementy budowlane i konstrukcyjne o własnościach dźwiękochłonnych i izolacyjnych. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji składu surowcowego wyrobów poprzez dodatek różnych surowców wtórnych, takich jak: wełna mineralna, wata szklana, trociny, gips itp., można dopasować parametry wyrobu do żądanych własności oraz poszerzyć zakres odpadów poddawanych recyklingowi.