V Kongres Polska Chemia

V Kongres Polska Chemia
13 i 14 czerwca 2018 w Wieliczce odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia w polskim sektorze chemicznym - V Kongres Polska Chemia. Przez dwa dni ponad 400 uczestników będzie dyskutować o przyszłości branży, wymieniać doświadczenia i szukać optymalnych rozwiązań dla całego środowiska.

Polska chemia to jedna z kluczowych gałęzi naszej gospodarki. Przemysł chemiczny zatrudnia ponad 300 tysięcy osób, a każde nowe miejsce pracy w tym sektorze generuje osiem nowych miejsc pracy w innych branżach. Według szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego w Polsce za 2017 rok wyniosła 230,8 mld złotych.

- Chemia jest tak integralnym elementem naszego życia, że na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak istotną rolę odgrywa i ile branż nie mogłoby się bez niej obejść. Budownictwo, przemysł spożywczy czy medycyna to tylko nieliczne przykłady - mówi Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński. Zaznacza, że coraz częściej sektor chemiczny postrzegany jest jako branża dbająca o środowisko, promująca innowacyjność, tworząca miejsca pracy, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialna społecznie. ”Polski przemysł chemiczny rozwinął się w takim stopniu, że dzisiaj możemy mówić o nim jako o liderze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreśla prezes Zieliński.

V Kongres Polska Chemia będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora takie jak: globalne trendy w gospodarce, bezpieczeństwo, inteligentny przemysł, czy digitalizacja i big data.

Uczestnicy debat szukać będą odpowiedzi na kluczowe pytania z zakresu odpowiedzialnego rozwoju, dyskutować o problemach, jakie niosą ze sobą fuzje i przejęcia, oraz o szansach i zagrożeniach gospodarki obiegu zamkniętego.

Wśród tegorocznych panelistów będą przedstawiciele najważniejszych światowych i krajowych firm, z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu oraz przedstawiciele rządu i administracji państwowej, parlamentarzyści, naukowcy, eksperci.

Organizatorem Kongresu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) będąca organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. PIPC powstała w 1988 r., a w 2001 r. połączyła się ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce. PIPC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych, w tym - jako jedyna polska organizacja - jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC - ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kampanii „Polska Chemia”.

Więcej informacji na stronie www.kongrespolskachemia.pl

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Kongres PIPC