Video: Forum Ekologiczne w Toruniu

Video: Forum Ekologiczne w… Prezentujemy materiał filmowy z Forum Ekologicznego Branży Chemicznej.

Trzydniowe Forum odbyło się w Toruniu. Było to już dziewiąte spotkanie organizowane z inicjatywy programu „Odpowiedzialność i Troska”. W konferencji wzięło blisko 80 uczestników – specjalistów i ekspertów branży chemicznej. Tematem przewodnim spotkania była ochrona powierzchni ziemi – "Prawo - Teoria - Praktyka". Podczas Forum zaprezentowano m.in. zagadnienia dotyczące implementacji dyrektywy o emisjach przemysłowych – IED. Innym istotnym kontekstem tegorocznej konferencji, były obchody 20-lecia istnienia w Polsce Programu Responsible Care - w naszym kraju znanego pod nazwą "Odpowiedzialność i Troska". Program jest autorem wielu znanych w branży wydarzeń, m.in. akcji Drzewko za Butelkę.

Oczywiście przez cały czas obrad tematem przewodnim były wzajemne relacje na linii ekologia – przemysł chemiczny. Spróbowaliśmy więc poszukać odpowiedzi na pytanie, na ile we współczesnym świecie obydwie te dziedziny uzupełniają się, a na ile się wykluczają.Czytaj więcej:
Wideo 168
Ekologia 660
Prawo 464