W 2008 r. poddano recyklingowi 3,1 tys. kartonów

W 2008 r. poddano recyklingowi… 3,1 tys. ton kartonów po mleku i sokach poddano recyklingowi w 2008 r. Rekarton, czyli program będący dobrowolną inicjatywą producentów, ogłosił wyniki swojej działalności w ubiegłym roku.

Rekarton poinformował właśnie, że w 2008 r. zebrano łącznie i poddano recyklingowi ponad 3,1 tys. kartonów po mleku i sokach.

Program Rekarton został stworzony w 2007 r., aby rozwijać w Polsce zbiórkę i recykling kartonów do płynnej żywności w sposób efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Zebrana masa odpadów została poddana recyklingowi, czyli użyta powtórnie zamiast surowców pierwotnych, tym samym zmniejszając obciążenie składowisk odpadów komunalnych.

3,1 tys. on odpadów poddanych recyklingowi stanowiło cel założony przez producentów uczestniczących w Programie Rekarton na poprzedni rok. Oznacza to, że osiągnięto poziom recyklingu masy kartonów po mleku i sokach wprowadzonych na polski rynek w ubiegłym roku założony w Dobrowolnym Porozumieniu. Cel wytyczony przez Rekarton na ten rok, to 4,2 tys. odpadów po kartonach do płynnej żywności poddanych recyklingowi.

- Cieszę sie, że udało sie sprostać temu ogromnemu wyzwaniu, przed którym stoją firmy wprowadzające na rynek soki, napoje i produkty mleczne - ocenia Władysław Janikowski, Dyrektor Programu Rekarton. - Uzyskany wynik dowodzi, że producenci są w stanie dać przykład odpowiedzialnego zachowania i z własnej inicjatywy łączyć siły w celu ochrony naszego środowiska. Jest to jednak dopiero początek drogi. Plany Rekarton na kolejne lata będą coraz ambitniejsze.

Zebranie tak dużej ilości zużytych opakowań stanowiło dla Rekarton największe wyzwanie, gdyż w Polsce nigdy dotąd nie prowadzono zbiórki na taką skalę. Na rzecz Programu pracuje wiele firm zbierających selektywnie odpady, zarówno przedsiębiorstw komunalnych, jak i firm prywatnych.

Rekarton nawiązał też współpracę z kilkoma recyklerami, którzy uruchomili po raz pierwszy w naszym kraju moce recyklingowe przeznaczone dla tego rodzaju odpadów. Są wśród nich tacy potentaci jak Mondi Świecie, ale też i mniejsze firmy, jak choćby papiernia Packprofil ze Śląska Opolskiego.

Środki finansowe na rozwój Programu Rekarton są pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności na podstawie dobrowolnej „dopłaty recyklingowej”.

- Osiągnięte wyniki oraz sprawność organizacyjna Programu Rekarton dają nie tylko gwarancje osiągania zakładanych celów w przyszłości, ale także dobrze wróżą odnośnie porozumień dobrowolnych w Polsce, jako pozaustawowej formie rozwiązywania problemów gospodarczo - społecznych - przyznaje Jan Jasinski przewodniczący Rady Dobrowolnego Porozumienia.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum