W Bydgoskim Klastrze Przemysłowym praca wre

W Bydgoskim Klastrze Przemysłowym praca wre
Dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, skupiającego firmy branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, tegoroczna jesień jest bardzo pracowita. Organizacja bierze udział w przedsięwzięciach o zasięgu regionalnym, realizuje duży projekt unijny, otwiera się na współpracę międzynarodową oraz przyjmuje do swojego grona kolejne firmy. Łącznie Klaster liczy już 60 członków, a w toku są rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi.

Jednym z celów działalności Klastra jest transfer wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników branży narzędziowo-przetwórczej. Po zrealizowanej wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy akcji promocji szkolnictwa zawodowego w bydgoskich gimnazjach, największym obecnie przedsięwzięciem realizowanym jest projekt szkoleniowy "Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat", współfinansowany w ramach działania 8.2.1 POKL "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw". 110 pracowników z jedenastu przedsiębiorstw, które biorą udział w projekcie, odbędzie specjalistyczne szkolenia techniczne z zakresu problematyki narzędziowo-przetwórczej. Projekt zakłada także realizację modułu doradztwa indywidualnego, w ramach którego zostanie opracowana propozycja rozwiązania problemu zidentyfikowanego na poziomie danego przedsiębiorstwa. Klaster ma w planach także realizację kolejnych unijnych projektów.

Inną formą aktywności stowarzyszenia jest udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych. W dniach 11-17 września przedstawiciele Klastra na zaproszenie Ambasadora RP w Lublanie brali udział w Międzynarodowych Targach Rzemiosła, które zorganizowane zostały w Celje (Słowenia). Odbyła się tam konferencja na temat słoweńskiego i polskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Bydgoszczy i okolic jako ważnego centrum narzędziowo-przetwórczego w Europie. Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy międzynarodowej pomiędzy Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, a słoweńskim klastrem Plasttehnika. Ponadto podczas wyjazdu nawiązano szereg kontaktów z innymi klastrami (m.in. z Chorwacji i Serbii), a także rozmawiano o ewentualnej współpracy z firmami europejskimi oraz indyjskimi.

Bydgoski Klaster Przemysłowy