W Gdańsku wybudują terminal naftowy

W Gdańsku wybudują terminal naftowy
Mikołaj Budzanowski, działając jako Walne Zgromadzenie spółki PERN "Przyjaźń" S.A., wyraził zgodę na realizację kluczowej dla firmy inwestycji - budowy terminalu naftowego w Gdańsku. We wcześniejszym postępowaniu przetargowym wyłoniono generalnego wykonawcę inwestycji - zostało nim konsorcjum, którego liderem jest warszawska firma IDS-Bud S.A. Konsorcjum zaproponowało wykonanie pierwszego etapu inwestycji za 415 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę bazy przeznaczonej do magazynowania i przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych i chemikaliów, o łącznej pojemności 700 tys. metrów sześciennych, z czego 400 tys. przeznaczone będzie dla ropy naftowej, a 300 tys. dla pozostałych produktów. Projekt będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie, którego zakończenie planowane jest na 2015 r., zostanie zrealizowana część dedykowana ropie naftowej, w drugim natomiast - część paliwowa i chemiczna. Terminal będzie połączony z Naftoportem i krajową siecią przesyłu ropy, a tym samym znacząco zwiększy możliwości wykorzystania istniejącej już infrastruktury i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

- Inwestycja w nowoczesny terminal naftowy na gdańskim Wybrzeżu pozwoli na uzyskanie znaczącej pozycji w zakresie przeładunku ropy i paliw w basenie Morza Bałtyckiego - powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski. - To ważne, nie tylko ze względu na konkurencyjność polskiej gospodarki, ale także z powodu stworzenia elastycznego rozwiązania na wypadek deficytu paliw na rynku krajowym.