W kwietniu targi Packaging Innovations grupy easyFairs

W kwietniu targi Packaging…
Firma easyFairs Poland zaprasza na wiosenne targi Packaging Innovations.

Opakowanie nie jest dzisiaj już tylko dodatkiem do produktu, służącym jedynie zabezpieczeniu go przed uszkodzeniami lub zepsuciem. Stało się samodzielnym rynkowo produktem, którego wytworzenie wiąże się ze skomplikowanym procesem projektowym i produkcyjnym. Zgodnie z najnowszymi danymi Polskiej Izby Opakowań w Polsce jest ponad 4 tys. firm, związanych z branżą opakowaniową.

- Do tej pory w Polsce brakowało miejsca, gdzie firmy, związane z kreacją, produkcją, nadrukiem, etykietowaniem, znakowaniem opakowań, mogłyby zaprezentować swoją ofertę klientom, którzy w aktywny sposób poszukują niekonwencjonalnych sposobów pakowania, a tym samym wyróżnienia swoich wyrobów na półce sklepowej. Tę niszę rynkową skutecznie stara się wypełnia firma easyFairs Poland – mówi Angelika Matusik, marketing manager easyFairs Poland.

Spółka 13 i 14 kwietnia w Hali Expo XXI w Warszawie przygotowuje kolejną imprezę z cyklu easyFairs Packaging Innovations. - Targi te wyróżnia nie tylko oryginalna koncepcja organizacji imprezy: Time&Cost Effective , czyli wymierny efekt biznesowy za bardzo rozsądne pieniądze, ale przede wszystkim branżowa specyfikacja zarówno wystawców jak i odwiedzających targi. W pierwszej edycji, która, dodajmy, startowała w chwili ogólnoświatowego kryzysu, wzięło udział ponad 70 wystawców z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec , Węgier, Czech i Szwajcarii. Głównymi odwiedzającymi targi były osoby podejmujące kluczowe decyzje w firmach: właściciele, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy sprzedaży, kierownicy produktu – dodaje Angelika Matusik.

W tym roku profil wystawców został poszerzony o przedstawicieli branży „Labelling”, czyli producentów etykiet, kodów, nalepek, urządzeń do znakowania oraz nadruku na opakowaniach oraz dostawców rozwiązań w zakresie RFID. Ponadto firma easyFairs przygotowała dwa nowe programy związane z promocją nowości produktowych i technologicznych - program „Innowacja” oraz wzmocnieniem wizerunku firm uczestniczących w targach przed, w trakcie i po imprezie – Pakiet Promocyjny (Booster Pack).

Czytaj więcej: Targi 1058