W przyszłości wtryskarki staną się jeszcze bardziej samodzielne

Nadal znajdujemy się na wczesnym etapie postępującej cyfryzacji i, ogólnie rzecz biorąc, stopień zaawansowania w zakresie cyfryzacji procesów formowania wtryskowego jest wciąż bardzo zróżnicowany.

Tak, to prawda, ale warto zauważyć, że zakres rozwiązań cyfrowych dostępnych na rynku wciąż się poszerza, podobnie jak skala ich implementacji. Podczas pandemii COVID-19 wiele firm przekonało się, że tradycyjne, analogowe modele produkcji nie są w stanie mierzyć się z poważnymi wyzwaniami rynku. W efekcie właściciele fabryk bardziej przychylnie patrzą dziś na nowe technologie. Firmy zaczynają szukać informacji i konkretnych rozwiązań dla siebie, a to sprawi, że cyfryzacja wkrótce przyspieszy.

Firma FANUC przygotowywała się na to od dawna, dlatego m.in. wtryskarki Roboshot są już dobrze przystosowane do korzystania z narzędzi cyfrowych realizujących idee Przemysłu 4.0. Przykładem takiego narzędzia jest autorskie oprogramowanie FANUC Roboshot LINKi umożliwiające zdalne monitorowanie i zarządzanie produkcją. W wersji podstawowej system może obsługiwać do 128 wtryskarek jednocześnie.

FANUC stworzył i oddał w ręce producentów doskonałe narzędzie do analizy, kontroli i planowania produkcji. Zaimplementowana w systemie baza danych pozwala na gromadzenie i obróbkę wielu parametrów pracy maszyny, jak i całej produkcji. Dzięki oprogramowaniu LINKi użytkownik może generować różnorodne raporty, ściśle dostosowane do swoich potrzeb. Warto wspomnieć, że w przypadku chęci optymalizacji procesu system daje użytkownikowi możliwość bieżącego wprowadzania niezbędnych zmian.

Dobrze również wiedzieć, że FANUC Roboshot Linki dzięki opcji informowania użytkownika o niepożądanych sytuacjach poprzez e-mail lub bezpośrednio na urządzenia mobilne, np. smartfon, pozwala na zminimalizowanie przestojów produkcyjnych. Zarządzający procesem wytwórczym ma możliwość zdalnej obserwacji aktualnego stanu wtryskarki oraz w razie potrzeby poinformowania operatora obsługującego maszynę o kolejnych krokach, jakie powinien podjąć w celu usunięcia błędu. Co ciekawe, mimo że FANUC Roboshot Linki jest systemem dedykowanym do współpracy z wtryskarkami Roboshot, to może być również integrowany z systemami innych producentów za pomocą standardu transmisji danych EUROMAP63.

roboshot

Jakie możliwości oferuje obecnie cyfryzacja w branży wtrysku tworzyw sztucznych?

Cyfryzacja pomaga nam w pełni wykorzystać potencjał wtryskarek i produkować znacznie bardziej efektywnie. Jest to związane przede wszystkim z możliwością zachowania pełnej kontroli nad procesem, w tym nieustannej kontroli formy i jakości wytwarzanego produktu oraz ze zwiększeniem efektywności produkcji poprzez likwidację mikroprzestojów i przestojów wynikających ze współpracy maszyny z człowiekiem. W przeszłości te najbardziej odpowiedzialne zadania spoczywały na barkach ludzi, a dziś człowiek jest potrzebny przede wszystkim do nadzoru procesu. W branży tworzyw sztucznych procesy stają się coraz bardziej zautomatyzowane, co oznacza że w nowoczesnych zakładach podstawą produkcji nie jest już duet człowiek - maszyna. Dziś jest to trio: maszyna, robot i człowiek do nadrzędnej kontroli. W tym nowym układzie robot przemysłowy jest odpowiedzialny za proces obsługi maszyny, a także dodatkową kontrolę jakości wyprasek, m.in. przy użyciu zmysłu wzroku (system wizyjny) lub kontroli masy detalu. Mimo że liczba elementów procesu wzrasta, to człowiek wyposażony w odpowiednie narzędzia cyfrowe bez trudu radzi sobie z jego obsługą i ma większy wpływ na zapobieganie awariom oraz ograniczenie strat wynikających z produkcji wadliwych detali.

Wtryskarki elektryczne, technologia CNC
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Wtryskarki elektryczne, technologia CNC, roboty przemysłowe, centra obróbcze, elektrodrążarki drutowe, szkolenia, serwis, e-store

Polska, 52-407 Wrocław, Tadeusza Wendy 2

Reportaże

Forum