W przyszłości wtryskarki staną się jeszcze bardziej samodzielne

Obserwujemy również szybki rozwój sztucznej inteligencji. Jest to szczególnie widoczne w obszarze kontaktów społecznych, choć często dostrzegamy także skutki uboczne tego zjawiska. Ale pozostańmy przy naszym temacie. Jaka jest rola sztucznej inteligencji w procesach formowania wtryskowego?

FANUC oferuje produkty, które w standardzie zawierają funkcje sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest całkowicie elektryczna wtryskarka Roboshot. Funkcja wstępnego wtrysku w uchyloną formę dostępna w standardowym wyposażeniu naszych wtryskarek zapewnia niezawodne odpowietrzanie formy wtryskowej oraz zapobiega powstawaniu efektu Diesla. Swobodne określanie czasu pomiędzy początkiem wtrysku a budowaniem siły zwarcia pozwala na łatwe znalezienie optymalnego ustawienia.
FANUC Roboshot to pierwsza na świecie wtryskarka monitorująca przepływ tworzywa przez zawór zwrotny w pierwszej fazie wtrysku wraz z czasem jego zamknięcia.

Zastosowana we wtryskarce funkcja Backflow Monitor umożliwia szybką diagnozę zaworu na ślimaku w przypadku wystąpienia problemów z wtryskiem. Dzięki niej użytkownik unika konieczności demontażu elementów układu plastyfikującego maszyny w celu określenia stanu zaworu zwrotnego ślimaka, a w efekcie minimalizuje ryzyko kosztownych i zupełnie niepotrzebnych przestojów oraz zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość produkcji. Funkcja Backflow Monitor to nowoczesne narzędzie służące do optymalizowania procesu wtrysku pod kątem powtarzalności procesu. Ogranicza ryzyko wystąpienia wielu wad wypraski, takich jak przebarwienia powstające ze zdegradowanego tworzywa, niedolewy, wciągnięcia.

Uzupełnieniem BackFlow Monitor jest innowacyjna funkcja Precise Metering 2 i 3. Jest to odpowiedź firmy FANUC na potrzebę zapewnienia maksymalnej dokładności dozowania uplastycznionego tworzywa podczas sekwencji wtrysku. Precise Metering gwarantuje, że każdy wtrysk tworzywa w gniazdo formy charakteryzuje identyczna dawka tworzywa. Dzięki temu proces nabierania tworzywa jest realizowany z wysoką i powtarzalną dokładnością, a tworzywo jest optymalnie uplastycznione. Dodatkowym atutem użycia funkcji Precise Metering jest brak występowania pęcherzy powietrza w stopie tworzywa, możliwość wyrównania ciśnienia przed i za pierścieniem zaworu zwrotnego oraz wyeliminowanie ciągnącej się nitki za wlewkiem.

Wszystkie 3 autorskie funkcje FANUC oparte na algorytmach AI pozwalają na pełną kontrolę parametrów nabierania tworzywa oraz przygotowania homogenicznie uplastycznionego tworzywa do wtrysku w gniazdo, eliminując ryzyko produkcji wadliwych detali.

Na koniec chciałbym prosić pana o wcielenie się w rolę wizjonera. Jak będzie wyglądał sektor technologii formowania wtryskowego za 20–30 lat?

Dwie lub trzy dekady to czas, w którym z pewnością dokona się ogromny postęp. Rozwój technologii przyspieszy, by nadążyć za nowymi potrzebami rynku i oczekiwaniami klientów. Konstrukcja wtryskarek nie zmieni się znacząco, w przeciwieństwie do możliwości operacyjnych tych maszyn. Wtryskarki staną się jeszcze bardziej samodzielne, jeśli chodzi o kontrolę procesu wtryskiwania; na pewno będą miały większą kontrolę nad uplastycznionym tworzywem (reologia) zarówno po stronie układu plastyfikacji, jak i formy wtryskowej. Należy się spodziewać, że będą potrafiły wytwarzać jeszcze bardziej skomplikowane detale odpowiadające potrzebom strategicznych i szybko rozwijających się sektorów, m.in. związanych z ochroną zdrowia ludzi, przemysłem nowoczesnych technologii, motoryzacji czy produktów elektronicznych. Maszyny będą w stanie zaplanować, zrealizować i zweryfikować wybrany element procesu dla każdego wtryskiwanego detalu z osobna. Wtryskarki zyskają większą niezależność, bo będą potrafiły się uczyć, decydować o wyborze najlepszych sposobów przeprowadzenia procesu wtrysku, komunikować się z ludźmi i innymi maszynami pracującymi w ich otoczeniu. Na dobre zaprzyjaźnią się z robotami, które wesprą maszyny w obszarze kompleksowej obsługi produkowanych detali.

Rozmawiał: Jacek Leszczyński


Reportaże

Forum