Wady powierzchniowe wyprasek - smugi


Mówiąc z kolei o zamkniętych pęcherzykach powietrza, to wady tego typu powstają przeważnie jako matowe, srebrzyste lub białe smugi, głównie w miejscach występowania żeber i przesmyków, itp. W punkcie wtrysku wady te mogą pojawić się w formie linii o ułożeniu zgodnym z płynącą przez punkt wtrysku masą. Natomiast w miejscach zapadnięć przybierają one formę tzw. haków powietrznych.

Jeśli powietrze dostanie się do gniazda i zostanie otoczone przez stop polimerowy, wówczas zostanie ono rozciągnięte na powierzchni narzędzia w kierunku przepływu masy. Może się ono dostać do przedsionka ślimaka także podczas jego cofnięcia przy skoku dekompresji. Najbardziej wrażliwymi miejscami na powstawanie smug pod wpływem powietrza są żebra, przesmyki i wgniecenia, gdzie pęcherze gazu gromadzą się, a następnie mogą być "zalane" przez stop, co prowadzi do powstania tzw. nosów lub haków powietrznych.

Wytwarzając detal metodą wtrysku możemy popełniać błędy, które uwidocznią się w postaci wad powierzchniowych wyprasek. Mogą one wynikać z degradacji tworzywa pod wpływem temperatury i obecności powietrza w stopie polimerowym. Postępując jednak zgodnie ze sprawdzonymi schematami defekty te można wyeliminować.

Co robić natomiast w przypadku występowania kolejnych kłopotów?

W sytuacji gdy temperatura masy sięga powyżej parametrów technologicznych procesu należy zredukować temperaturę masy. Aby to wykonać trzeba zmienić temperaturę cylindra, zmienić obroty ślimaka oraz zmniejszyć ciśnienie uplastyczniające.

Kolejna przeszkoda to za długi czas ekspozycji wytopu. By sobie z tym poradzić warto zredukować czas cyklu, wydłużyć czas dozowania, zastosować mniejszy plastyfikator oraz ograniczyć udział regranulatu.

W sytuacji gdy smugi występują cyklicznie należy unikać martwych narożników i miejsc niekorzystnych dla przepływu w plastyfikatorze. By poradzić sobie z tym problemem warto też sprawdzić zużycie plastyfikatora oraz stan granulatu i jego dopływ.

Gdy smugi pojawiają się w formie nadlewu dążyć wtedy trzeba do obniżenia prędkości wtrysku, sprawdzenia stanu systemu gorących kanałów. W zaistniałej sytuacji trzeba też unikać ostrokrawędziowych przejść, zmian grubości kształtki w gnieździe formującym.

Opracowano na podstawie materiałów z konferencji Spotkanie Praktyków Przetwórców Tworzyw Sztucznych 2008, która we wrześniu odbyła się we Wrocławiu i była organizowana przez firmę Dopak i Politechnikę Wrocławską.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum