Wady powierzchniowe wyprasek - zapadnięcia


Skąd się biorą wady powierzchniowe?

Przyczyny powstawania wad powierzchniowych wyprasek mogą być bardzo zróżnicowane. Można je poszeregować następująco:

  • wstępne przygotowanie surowca (suszenie), jego jakość (zanieczyszczenia),
  • parametry procesu wtrysku takie jak: temperatura uplastyczniania, prędkość wtrysku, położenie punktu przełączenia na fazę docisku,
  • stan wtryskarki, poziom jej zużycia,
  • rozmieszczenie systemu gorących kanałów (przekrój kanałów, miejsca zalegania tworzywa itp.),
  • rozmieszczenie kanałów doprowadzających, możliwość zatrzymania korków z dyszy, odpowietrzenia, itp.,
  • udział pigmentów i barwników,
  • rodzaj przetwarzanego tworzywa.


Jak eliminować wady powierzchni?
Rozwiązanie problemu dotyczącego wad powierzchni, należy rozpocząć od określenia miejsc ich występowania oraz cykliczności pojawiania się. Należy ustalić czy wada występuje przy każdym wtrysku, zawsze w tych samych miejscach gniazda formy, zawsze w tym samym miejscu wypraski, czy wada została rozpoznana jako wynik analizy płynięcia, czy jest już zauważalna w kanale wlewowym, czy występuje po wymianie partii tworzywa, czy pojawia się tylko na jednej maszynie czy też na innych.

Aby możliwie szybko i ekonomicznie usunąć wady powierzchniowe wyprasek, konieczna jest znajomość fizycznych przyczyn ich powstawania. W oparciu o takie wiadomości przetwórca ma ułatwioną decyzję jakie możliwości naprawy mają sens lub w jakim kierunku mają być podejmowane zmiany.

Ponadto wiedza taka jest potrzebna do łatwiejszego zrozumienia operacyjnych schematów blokowych. W cyklu poświęconym wadom wyprasek, aby ułatwić pracę przetwórcom tworzyw sztucznych metodą wtryskową będą przedstawiane operacyjne schematy blokowe systematycznego usuwania wad. Celem takiego postępowania ma być uzyskanie wymaganej jakości na drodze zmian parametrów procesu.

W trakcie stosowania schematów należy zwracać uwagę na to, aby w przypadku występowania błędu powierzchniowego poruszać się po rozgałęzieniach schematu odpowiednio do zapytań w schemacie. Przy wprowadzaniu zmian należy z istniejących możliwości wybierać do zmiany zawsze tylko jeden parametr, celem wykluczenia ich wzajemnego wpływania na siebie. Następnie należy wykonać kilka cykli wtryskowych celem ustabilizowania stanu po zmianie.

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że nie można jednoznacznie określić kierunku zmian parametrów procesu. Pewnym ułatwieniem w znalezieniu właściwego rozwiązania mogą być w takim przypadku dane odnośnie tendencji (+) lub (-). Jeżeli w wyniku takich zmian nie uzyskuje się żadnej poprawy, to należy ponownie wrócić do schematu, przystąpić do odczytywania zapytań i przeprowadzania kolejnych zmian.

Należy podkreślić, że schematy te uwzględniają warunki występujące w praktyce, ale mogą służyć jedynie jako pewnego rodzaju ukierunkowanie i nie obejmują każdej sytuacji występującej w procesie. Poza tym można je łatwo dopasować do specjalnych warunków lub też rozszerzyć o własne doświadczenie. Zadaniem wykresów jest ułatwienie przetwórcy podjęcia decyzji czy wada powierzchniowa może być w ogóle usunięta na drodze zmian w ustawieniu maszyny, czy też konieczna będzie zmiana narzędzia lub samej części wtryskowej.

Czytaj więcej: Technologie 459

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 54-614 Wrocław, Sokalska 2