Węże z tworzyw do zastosowań spożywczych

Węże z tworzyw do zastosowań… Węże tworzywowe stosowane do żywności podlegają ścisłym wymaganiom prawnym Unii Europejskiej. Odpowiedni wybór dostawcy oraz samego węża, posiadającego specjalne oznakowanie, dokumentację, potwierdzającą użycie substancji chemicznych, które mogą mieć kontakt z żywnością, pozwala mieć pewność, że wytworzone produkty spożywcze nie są szkodliwe i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i innych organizmów żywych.

Najważniejsze regulacje dotyczące węży tworzywowych do zastosowań spożywczych:
 • do produkcji węża powinny być wykorzystane substancje chemiczne dopuszczone przez UE (lista substancji określona jest w dyrektywie 2002/72/EC z późniejszymi zmianami),
 • potwierdzenie użycia dopuszczonych substancji odbywa się w uprawnionych do tego laboratoriach lub instytutach, posiadających odpowiednie wyposażenie (dyrektywa 2002/72/EC z późniejszymi zmianami),
 • obowiązkiem producenta jest poinformowanie o obecności substancji szkodliwych zgodnie z limitami SML, określającymi „maksymalną dozwoloną ilość danej substancji, która uwolniła się z materiału lub wyrobu do żywności” (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 oraz rozporządzenie (WE) nr 10/2011),
 • Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na ograniczenie użycia w produkcji tworzyw sztucznych ftalanów, uznawanych za substancje szkodliwe (Dyrektywa 2007/19/EC),
 • sposób oznakowania powinien być zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 tworzywowe węże do zastosowań spożywczych powinny:
  • posiadać oznakowanie „szklanka i widelec”, oznaczające dopuszczenia do kontaktu z żywnością,
  • posiadać nazwę producenta,
  • umożliwiać identyfikację, reklamację,
  • określać odpowiedzialność za jakość.
Artykuł nadesłała do nas firma Tubes International, która jako dostawca węży i złączy specjalizuje się również w doradzaniu przy doborze węża do konkretnego zastosowania.

Czytaj więcej:
brak
 

Sprzedaż profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowej

Polska