Węże techniczne - wiadomości w Plastech

Podstawy technologii wytłaczania tworzyw

Do podstawowych metod przetwórstwa tworzyw polimerowych należy metoda wytłaczania, za pomocą której wytwarza się przede wszystkim profile, w tym rury i płyty oraz folie używane w opakowaniach.

Węże z tworzyw do zastosowań spożywczych

Węże tworzywowe stosowane do żywności podlegają ścisłym wymaganiom prawnym Unii Europejskiej.