Większa wydajność dzięki standaryzacji

Większa wydajność dzięki standaryzacji…

Świat się ciągle rozwija - logistycznie i ekonomicznie. Procesy globalizacji powodują nasilenie konkurencji pomiędzy producentami form i narzędzi, ale dają również szansę na uzyskanie korzyści z realizacji zleceń na szybko rozwijających się rynkach. Spirala innowacji obraca się jednocześnie coraz szybciej i wymaga od przedsiębiorstw zdolności dopasowania się i elastyczności. Ciągły nacisk na koszty i tempo realizacji wymusza na producentach stały wzrost i podnoszenie wydajności. Wysoki stopień standaryzacji całego łańcucha procesowego zapewnia możliwość istotnego obniżenia nakładów i kosztów oraz radykalnego skrócenia czasu realizacji projektów.

Całościowa analiza kosztów w odniesieniu do całego cyklu życia produktu, czyli w tym przypadku formy, jest decydująca. Już od samego początku projektu trzeba rozważać i analizować możliwe oszczędności. Stosowanie normaliów ma z pewnością pozytywny wpływ na bilans kosztów. Pomocnym byłoby zadanie sobie np. następujących pytań: Czy można dokonać standaryzacji komponentów do produkcji form? A jeśli tak, to jakie są możliwości korzystania ze standaryzowanych części lub koncepcji produkcji form i narzędzi? Czy można je zamawiać po prostu u zewnętrznych dostawców normaliów? W tym miejscu pojawia się duży potencjał pozwalający na uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Faza konstrukcyjna jest decydująca

Koszty produkcji formy w fazie projektowania i rozwoju można jeszcze kształtować w znacznym stopniu, podczas gdy po uruchomieniu produkcji seryjnej nie da się ich już praktycznie obniżyć. To konstruktor decyduje o sekwencji pracy formy. To on decyduje, jak mają wyglądać poszczególne sekwencje obróbki lub posuw formy. W tej fazie decyduje się w znaczący sposób, z jakimi parametrami produkcji forma będzie pracować później na linii produkcyjnej wtryskarek. Poza tym to konstruktor decyduje o tym, czy forma zostanie wykonana z płyt normowanych - dostępnych na magazynie lub z płyt specjalnych - wykonywanych na zamówienie. Im większy procentowy udział normaliów w samej formie, tym wyższy jest udział procentowy kosztów stałych, które można uwzględnić w kalkulacji.

Szybciej do celu przy pomocy cyfrowego kreatora

Dzięki wykorzystaniu normaliów można redukować koszty praktycznie na każdym etapie. Zaczyna się od szybkiej i pewnej kalkulacji wstępnej prowadzonej przy użyciu kreatora do produkcji form Meusburgera. Narzędzie to pozwala na szybkie i proste zestawienie wszystkich wymaganych komponentów i zapisanie ich w celu przyszłej realizacji projektu. Dane CAD kompletnych opraw tłoczników i wykrojników można wyeksportować bezpośrednio ze sklepu internetowego Meusburgera lub sklepu offline do wszystkich stosowanych systemów CAD za pomocą kilku kliknięć. Dzięki temu konstruktor będzie miał więcej czasu, który będzie mógł poświęcić właściwym "newralgicznym punktom" konstrukcji formy.

40 000 produktów Meusburgera

W dziedzinie budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger oferuje ponad 40 000 produktów, które powstały z myślą o potrzebach klientów. Materiał bez ryzyka odkształceń ma istotny wpływ na koszty produkcji i utrzymania form i narzędzi - dzięki zastosowaniu stali odprężanych cieplnie, pozbawionych napięć wewnętrznych, jak również dzięki precyzyjnym wartościom tolerancji kształtu i położenia zredukować można związane z tym koszty. Również elementy do budowy, takie jak przykładowo elementy aktywne, spełniają różne ważne zadania w formie. Ich zakup zamiast samodzielnej produkcji zapewnia również znaczne oszczędności, a tym samym w dłuższej perspektywie przewagę nad konkurencją.

koszty-podczas-cyklu-produkcyjnego-narzedzia

Reportaże

Forum