Wiodący polski producent folii opiera się na systemie recyklingu ARTEC

Wznoszący przenośnik taśmowy z separatorem metali podaje płatki folii do rozdrabniacza obrotowego: wypróbowanego i opatentowanego systemu CUFEX , który – oprócz rozdrabiania – ujednolica wielkość cząstek folii i rozbija zbrylenia. Ubocznym efektem procesu rozdrabniania jest wydzielanie się ciepła na skutek tarcia pomiędzy cząstkami folii. Temperatura cząstek wzrasta do 110-130°C, dzięki czemu większość zawartej na nich wilgoci wyparowuje. Zgodnie z wynikami prób, wstępne 10% zawilgocenie może zostać obniżone do 1-3%. Z rozdrabniacza (który pracuje także jako kompaktor) cząstki folii przesyłane są siłą odśrodkową bezpośrednio do strefy zasypu pierwszej wytłaczarki o długości cylindra 38D (5.510 mm), która delikatnie homogenizuje materiał. Mimo to materiał nadal zawiera zanieczyszczenia. W celu usunięcia większości z nich, stopiony materiał przechodzi z wytłaczarki na pracujący w systemie ciągłym filtr wstępny, gdzie następuje oddzielenie wszystkich „twardych” zanieczyszczeń o średnicy powyżej 300 mikronów. Zanieczyszczenia usuwane są z głównego nurtu tworzywa specjalnym obejściem. Oprócz materiałów twardych (np. metali) filtr ten usuwa większość włókien (papieru, drewna). Z filtra wstępnego oczyszczone i stopione poliolefiny płyną rurą do komory próżniowej znajdującej się nad wlotem do drugiej wytłaczarki. W komorze strumień poliolefin trafia na perforowaną płytę i rozdziela się na 400 pojedynczych nitek.

ARTEC


Rozdzielenie to w warunkach próżni oznacza, że całość materiału może zostać całkowicie odgazowana. Natychmiast po tym, i nadal w komorze próżniowej, poszczególne nitki podawane są do drugiej wytłaczarki, gdzie materiał ulega homogenizacji i przechodzi przez drugą strefę odgazowania. Oddzielone zostają główne zanieczyszczenia chemiczne, takie jak farby drukarskie, dodatki i wolne monomery. W razie potrzeby drugi etap odgazowania można rozbudować do trzech stref.

Wstępnie przefiltrowany i wielokrotnie odgazowany materiał wychodzi z linii wytłaczania przez stację filtrowania dokładnego. Jest to dwutłokowy, skonstruowany przez ARTEC filtr BF 2 SF 900.

wytłaczarka kaskadowa


wytłaczarka kaskadowa artec


Wyjątkowo duża powierzchnia filtra umożliwia bardzo dokładne filtrowanie aż do wielkości 110 mikronów. Przefiltrowany powtórnie materiał przechodzi na głowicę granulacji na gorąco. Tam, opatentowany kanał z wodą chłodzącą zapewnia, że granulat jest cały czas w wodzie i w ten sposób jest skutecznie schładzany. Ciepło resztkowe pozostałe w granulkach zapewnia, że wilgoć powierzchniowa nie kondensuje się na granulacie podczas jego schładzania.
Cała linia regranulacji jest centralnie sterowana i obsługiwana przez system kontroli ARTEC.

System sterowania ARTEC


Taka konfiguracja systemu umożliwia przerabianie nawet bardzo odpadowej folii i przetworzenia jej w jakościowe granulki do produkcji bardzo cienkich folii o grubości nawet 60 mikron.