Własności polietylenu Borstar w przetwarzaniu i wyrobach gotowych

Własności polietylenu Borstar w przetwarzaniu i wyrobach gotowych
Austriacki koncern Borealis stale rozwija swoje gatunki nowych typów polietylenu produkowane przy użyciu firmowej technologii Borstar.

Polietyleny Borstar dowiodły swojej skuteczności w wielu procesach przetwarzania i pakowania z użyciem różnorodnych maszyn oraz w szerokim zakresie zastosowań np. przy wysokowydajnej produkcji torebek z tworzyw sztucznych, opakowań termokurczliwych, opakowań zbiorczych, a także w liniach do produkcji szeregowej oraz w innych wysokowydajnych procesach pakowania - tłumaczą przedstawiciele Borealisa.

Połączenie zwiększonej sztywności z wytrzymałością jest jednym z głównych powodów, dla których folie wytwarzane z polietylenu Borstar wykazują się dobrymi parametrami w wysokowydajnych procesach przetwarzania i pakowania. Liczącą się zaletą polietylenu Borstar w odniesieniu do procedur pakowania jest przede wszystkim fakt, że zapewnia on matową oraz nieblokująca powierzchnię opakowań. Folie o takiej powierzchni nadają się doskonale do stosowania ich na szybkich pakowarkach. Dzieje się tak dzięki kontrolowanemu tarciu o powierzchnie matowe. Ponadto matowa powierzchnia wraz z wyważoną sztywnością zapewniają doskonałe rozwijanie folii, znacznie ułatwiając przy tym manipulowanie nią np. w czasie zakładania wyściółek w pudełkach.

Zgrzewanie i tzw. hot tack, czyli siła zgrzewu na gorąco w przypadku LLDPE Borstar charakteryzuje się korzystnym zrównoważeniem dużej siły zgrzewalności na gorąco i wytrzymałości mechanicznej spoin przy szerokim oknie temperatur zgrzewu. Siłą przyczepności na gorąco jest wyższa niż w przypadku produktów z LLDPE i jego kopolimerów.

Na poniższym rysunku przedstawiamy wytrzymałość i okno zgrzewu Borstar LLDPE w porównaniu z innymi polietylenami o niskiej gęstości. Na osi poziomej zaznaczono temperaturę zgrzewu w st. C, na osi pionowej siłę zgrzewu na gorąco wyrażoną w N/15 mm.

Własności użytkowe polietylenu Borstar w przetwarzaniu i gotowych wyrobach

Wytrzymałość zgrzewu odpowiadająca wytrzymałości mechanicznej na rozciąganie jest wyższa niż w przypadku innych materiałów o niskiej gęstości.

Inicjująca proces zgrzewania temperatura, której wartość zależy od lepkości i gęstości jest w przypadku LLDPE Borstar podobna jak dla LDPE o niskim współczynniku płynięcia. Skuteczność zgrzewu zależy również od rodzaju stosowanych urządzeń do przetwarzania i pakowania, ich prędkości roboczej oraz grubości folii. Doświadczenia rynkowe zebrane w oparciu o analizy różnych folii do pakowania potwierdzają łatwość zgrzewania folii.

Operacje pakowania i przetwarzania obejmują czynności takie jak cięcie folii wzdłużne i poprzeczne, wycinanie/wybijanie otworów w folii zgodnie z konstrukcją opakowania. Ze względu na dużą odporność na obciążenia dynamiczne wyrobów z LLDPE Borstar problemy przy ich cięciu mogą wystąpić wtedy, kiedy stosowane do cięcia urządzenia są zbyt prostej konstrukcji lub nie są utrzymane w dobrym stanie oraz jeśli stosuje się przecinaki do folii LDPE, która jest bardzo łatwa do cięcia.

Dzięki swojej strukturze molekularnej polietylen Borstar może być przerabiany bez środków wspomagających ten proces. Niski poziom dodatków pomaga uniknąć problemów związanych z przenikaniem smaku i zapachu i w rezultacie zapewnia niski poziom migracji w wyrobach gotowych.

Technologia wytłaczania wielowarstwowego staje się coraz bardziej popularna do produkcji folii PE wszystkich typów. Główni dostawcy sprzętu do wytłaczania folii informują przy tym, że ponad 70 proc. wszystkich nowych linii do wytłaczania stanowią linie wielowarstwowe głównie z trzema ekstruderami. Zastosowanie LLDPE Borstar w jednej lub kilku warstwach takich folii wielowarstwowych zapewnia lepsze zrównoważenie właściwości produkowanych folii. Wybór granulatu oraz przydział surowców do poszczególnych warstw zależy od ostatecznego zastosowania folii.

Poniżej prezentowana jest wytrzymałość na rozciąganie polietylenu Borstar w porównaniu z innymi rodzajami polietylenu. Na osi pionowej zaznaczono wytrzymałość na rozciąganie w punkcie zerwania w Mpa.

Własności użytkowe polietylenu Borstar w przetwarzaniu i gotowych wyrobach


Czytaj więcej: Polietylen (PE) 131