Włoskie firmy pracują normalnie, pomimo koronawirusa

Włoskie firmy pracują normalnie…

W związku ze środkami bezpieczeństwa przyjętymi przez rząd włoski w odniesieniu do rozprzestrzeniania się koronawirusa, Amaplast - włoskie stowarzyszenie producentów maszyn i przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy - poinformowało, że firmy należące do tej organizacji wdrożyły wszystkie działania wymagane przez ustawodawcę w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Stowarzyszenie podkreśla, że firmy członkowskie - z których żadna nie ma siedziby w 11 gminach tworzących tak zwane "czerwone strefy" w Lombardii i Veneto - pracują na pełnych obrotach.

Jak informuje Amaplast, napływa coraz więcej doniesień z firm, których przedstawiciele zostali "poproszeni" przez klientów z zagranicy aby odłożyć wcześniej ustalone wizyty na przyszłe terminy, których jak dotąd „nie określono” 

Stowarzyszenie, w swoim komunikacie prasowym podkreśla, że niedopuszczalne jest rozsiewanie niezweryfikowanych plotek, które w efekcie skutkują fałszywym obrazem firm członkowskich i ich zdolnościami do zagwarantowania produkcji.

W obecnej sytuacji - czytamy w komunikacie - ważne jest, aby nie kierować się uprzedzeniami, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność jednej z najważniejszych dziedzin przemysłu.

„Ufamy zdrowemu rozsądkowi wszystkich zainteresowanych w celu zagwarantowania wiarygodności informacji, zapewniając jednocześnie, że normalne stosunki handlowe mogą być w pełni kontynuowane” - brzmi oświadczenie.

JL

Źródło: Amaplast