Wnioski o pozwolenie na przetwarzanie odpadów jednak później

Wnioski o pozwolenie na przetwarzanie…

2 lipca br. sejmowa podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przyjęła poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o odpadach z 20 lipca 2018 r. Posłowie zasiadający w komisji zdecydowali, że termin obowiązku złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów miałby zostać przesunięty z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Jest to m.in wynikiem przeprowadzonej przez Stowarzyszenie "Polski Recykling" ankiety, której wyniki zostały zaprezentowane w Ministerstwie Środowiska. 

- Zmiany w prawie są konieczne, ale muszą być dostosowane do uwarunkowań rynkowych - zaznaczył Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling", jednoczenie zwrócił uwagę, że branża recyklingu nie była gotowa na wprowadzenie tych zmian do 5 września br."

Powyższe wydłużenie terminu wyraźnie pokazuje, że wspólne działania mają sens i mogą przynieść wymierne rezultaty.

W środę 3 lipca, między innymi nad tą kwestią dyskutowały połączone Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje przyjęły tę poprawkę, która miała zostać uwzględniona podczas drugiego czytania nowelizacji 4 lipca.

Sejm zatwierdził w głosowaniu 17 poprawek zasugerowanych przez Senat. Oznacza to, że nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od wejścia w życie dzieli tylko podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Eksperci Stowarzyszenia już wcześniej zwracali uwagę, że na przedsiębiorstwa nałożono obowiązki wynikające ze zmian w przepisach dotyczących m.in. posiadania operatów przeciwpożarowych czy monitoringu. Wniosek zaś, wg nowych przepisów, należało złożyć do 5 września br. Stowarzyszenie uznało, że tak krótki termin na dostosowanie przedsiębiorstw magazynujących i przetwarzających odpady sprawiłby, że z rynku zniknęłoby nawet 1/3 z nich.

W związku z pracami dotyczącymi nowych regulacji prawnych w ustawie o odpadach oraz ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, recyklerzy zgłaszali szereg uwag. Jeszcze w maju br. Stowarzyszenie Polski Recykling przygotowało ankietę, która pozwoliła zidentyfikować najważniejsze zagrożenia dla branży. 

Dzięki uzyskanym informacjom przygotowano odpowiednie postulaty do Ministra Środowiska, których celem było podjęcie działań mających na celu dokonanie zmian legislacyjnych w przepisach o odpadach.


Czytaj więcej:
Prawo 425

Krzysztof
Krzysztof

Wysłany: 2019-08-05 15:04:07

Brawo. Jeszcze należy zmodyfikować niektóre zapisy w nowej ustawie