Wojewoda dolnośląski ponownie przyznał rację PZPTS

Wojewoda dolnośląski ponownie…

29 września br. wojewoda dolnośląski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, wnosząc o stwierdzenie nieważności w całości uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha, tzw. Stop Plastik 2. Dokument ponownie (w ślad za uchwałą z lutego br.) dotyczy ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Tym samym wojewoda podzielił argumentację przytaczaną przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

- Przyznanie nam racji przez wojewodę daje satysfakcję, ale również pozwala wierzyć w praworządność. Szczególnie, że Rada Miejska Wałbrzycha już kolejny raz podejmuje próbę wprowadzenia przepisów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym. Motywacja radnych i prezydenta Wałbrzycha jest oczywiście w pewnym stopniu słuszna - chęć choćby częściowego rozwiązania wyzwania, jakim jest gospodarka odpadami - jednak niezmiennie uważamy, że winno mieć to miejsce na poziomie całego kraju, a nie pojedynczych gmin. W ten sposób wzmaga się jedynie chaos regulacyjny i niepewność obrotu gospodarczego - powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

- Jako PZPTS w pełni popieramy wszelkie działania zmierzające do uregulowania kwestii odpadów w drodze konsensusu i efektywną ochronę środowiska. Jednak w takich konkretnych sytuacjach, jak ta z Wałbrzycha, będziemy reagowali z całą stanowczością - dodał dyrektor PZPTS.

Wojewoda zarzucił uchwale RM Wałbrzycha naruszenie szeregu przepisów, m.in.:

  • Konstytucji RP;
  • ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym;
  • dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko;
  • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

Aktualnie sprawa oczekuje na rozpatrzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie MŚP, z łącznym zatrudnieniem około 160 tys. osób. 


Czytaj więcej:
Prawo 434
Ekologia 505