Drukuj

Wpływ konstrukcji na koszty w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Wpływ konstrukcji na koszty w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Wpływ konstrukcji na koszty w przetwórstwie tworzyw sztucznych odgrywa znaczną rolę. Istnieją jednak takie cechy materiałów, których właściwe zastosowanie może przyczynić się do redukcji wydatków. I choćby z tego powodu należy je znać i w razie konieczności wiedzieć w jaki sposób wykorzystać.

Konstruktor wyrobu z tworzywa sztucznego jest w dużej mierze odpowiedzialny za koszty, ponieważ od jego decyzji zależą koszty produkcji, budowy formy i montażu. Korygowanie lub optymalizowanie konstrukcji wyrobu wymaga na ogół dużych nakładów, a czasami jest w ogóle niemożliwe.

Stwierdzenie mówiące, iż konsekwentne wykorzystywanie określonych własności materiałowych tworzyw sztucznych pozwala na obniżkę kosztów, wydaje się być oczywiste. Niemniej jednak często problemem bywa określenie i poprawne wskazanie tych własności, których wykorzystanie umożliwi osiągnięcie pożądanych efektów. Dlatego warto je przypomnieć i wyszczególnić.

Te własności materiałowe to m.in.:
  • wprowadzenie konstrukcji wielofunkcyjnych - mniejsza liczba wyrobów dzięki integracji funkcji spełnianych uprzednio przez kilka części;
  • zastosowanie tanich technik montażu - połączenia zatrzaskowe, połączenia zgrzewane, połączenia nitowane, wtrysk dwukomponentowy;
  • wykorzystanie zdolności do pracy na sucho - zbędność dodatkowego lub okresowego smarowania;
  • wyeliminowanie konieczności obróbki powierzchniowej - barwienie granulatu, odporność na chemikalia i korozję, własności elektro- i termoizolacyjne;
  • tworzenie zarodków krystalizacji - materiały należące do tej samej grupy tworzyw sztucznych mogą mieć podczas przetwórstwa różne czasy cyklu. Przyczyną tego jest dodatek środków tworzących zarodki krystalizacji, które powodują przyspieszenie krystalizacji stopu podczas fazy chłodzenia.


Na tym jednak nie koniec. Dalsze oszczędności można uzyskać dzięki przestrzeganiu kolejnych zaleceń odnoszących się do takich cech jak:

  • grubości ścian - zoptymalizowanie rozkładu grubości ścian pozwala na obniżenie kosztów materiałowych i skrócenie czasu produkcji,
  • formy - korzystne jest stosowanie form z jedną płaszczyzną podziału, zredukowanie liczby suwaków,
  • tolerancje - przesadnie wysokie wymagania dotyczące tolerancji powodują wzrost liczby wyrobów wybrakowanych oraz nakładów na kontrolę jakości,
  • tworzywa sztuczne - zastosowanie tworzyw szybko krzepnących umożliwia skrócenie czasu cyklu i czasu chłodzenia;
  • zastosowanie polimerów o małej skłonności do paczenia się (np. optymalizacja udziału napełniaczy mineralnych/ włókna szklanego) zmniejsza problemy związane z paczeniem się wyrobów.brak
Biznes Start

DuPont Poland Sp. z o.o.

Tworzywa konstrukcyjne, elastomery termoplastyczne, elastyczne folie, tworzywa, farby drukarskie