Wspólne działania w sprawie zaśmiecenia środowiska morskiego

Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej. Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu określenia i zapobieżenia niedociągnięciom podczas wdrażania zasad zagospodarowania odpadów w całej Europie. PlasticsEurope popiera obecne wzmożone zainteresowanie UE sprawami związanymi ze środowiskiem morskim, z niecierpliwością oczekując kontynuowania ścisłej współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak i administracją krajową w zakresie ramowej dyrektywy UE w dziedzinie polityki środowiska morskiego oraz innych powiązanych inicjatyw ustawodawczych.

"Tworzywa sztuczne w istotny sposób zwiększają komfort i jakość naszego życia, oszczędzając surowce naturalne i umożliwiając postęp technologiczny i innowacje. Jednocześnie powinny być używane w sposób odpowiedzialny, a odpady z tworzyw powinny być właściwie zagospodarowane – poprzez recykling lub odzysk energii. Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, kraje europejskie będą miały duży udział w rozwiązaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego"- stwierdził Jacques van Rijckevorsel.


Lista organizacji, które podpisały Deklarację:
 • ACC, American Chemistry Council, Washington, USA
 • ANAIP, Spanish Association of Plastics Industry, Madrid, Spain
 • ANAPE, Asociación Nacional de Poliestireno Expandido, Madrid, Spain
 • ANDIMAT, Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, Madrid, Spain
 • ANIPAC, Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Asociación Civil, Mexico
 • APIP, Associacao Portuguesa da Industria de Plasticos, Lisbon, Portugal
 • ASECONP, Asociación Espanola de Fabricantes de Contenedores Plásticos para Residuos Urbanos, Madrid, Spain
 • ASEMUPLAST, Asociacíon de Empresarios del sector Plástico de la región de Murcia, Spain
 • ASEPUR, Asociación Espanola de empresas de polyuretano , Madrid, Spain
 • ASETUB, Asociación Espanola de fabricantes de tubos y accesoros plasticos, Madrid, Spain
 • ASOVEN, Asociacíon Ventanas pvc, Madrid, Spain
 • BAP, Bulgarian Association Polymers, Sofia, Bulgaria
 • BPF, British Plastics Federation, London, United Kingdom
 • CEP, Centro Espanol de Plásticos, Madrid, Spain
 • Cicloplast, Madrid, Spain,
 • CPIA, Canadian Plastics Industry Association, Ontario, Canada
 • ECOPLAS Argentina SA, Buenos Aires, Argentina
 • Elipso, Les entreprises de l’emballage plastique et souple, Paris, France
 • Essencia, Belgium federation of the chemical industry and van life sciences, Brussels, Belgium
 • EuPC, European Plastics Converter Association, Brussels, Belgium
 • EuPR, European Plastics Recyclers, Brussels, Belgium
 • FAMA, Asociación de Fabricantes de Articulos Monouso Reciclables, Madrid, Spain
 • Federation de La Plasturgie, French Association of Plastic Converters, Paris, France
 • Federplast, Belgian Federation of Plastics producers and Rubber products, Brussels, Belgium
 • Fetraplas, Federacion Espanola de transformadores y manipuladores de plasticos, Madrid, Spain
 • GPCA, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association, Dubai, United Arab Emirates
 • HGK, Croatian Chamber of Economy, Zagreb, Croatia
 • IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V, Bad Homburg V.D.H, Germany
 • IPI, Indian Plastics Institute, Mumbay, India
 • JPIF, Japan Plastics Industry Federation, Tokyo, Japan
 • KPIA, Korea Petrochemical Industry Association, Seoul, Korea
 • KVS, Kunststoff Verband Schweiz, Aarau, Switzerland
 • MMSZ, Association of Hungarian Plastics Industry, Budapest, Hungary
 • MPMA, Malaysian Plastics Manufacturers Association, Selangor, Malaysia
 • Muoviteollisuusry, Finnish Plastics Industries Federation, Helsinki, Finland
 • NRK, Dutch Rubber & Plastics Federation, Leidschendam, the Netherlands
 • PACIA, Plastics and Chemical Industry Association, Melbourne, Australia
 • PAFA, Packing and Film Association, Nottingham, United Kingdom
 • PlasticsEurope, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Bruksela, Belgia, z centralami regionalnymi we Frankfurcie /Niemcy, Londynie/Zjednoczone Królestwo, Madrycie / Hiszpania, Mediolanie / Włochy oraz Paryżu / Francja
 • P&K, Plast och Kemiforetagen, Stockholm, Sweden
 • Plastics Federation of South Africa, Gauteng, South Africa
 • Plastindustrien, the Danish Plastics Federation, Copenhagen, Denmark
 • Plastivida, Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, Sao Paulo, Brazil
 • PPIA, Philippine Plastics Industry Association, Caloocan City, Philippines
 • SPI, Society of the Plastics Industry, Washington, United States
 • SPPCR, Association of Plastics Industry of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
 • WVK, Wirtschaftsvereinigung Kunststoff, Bad Homburg, Germany
Pełny tekst "Wspólnej Deklaracji" w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego można znaleźć na:
http://www.marinedebrissolutions.com/globaldeclaration