Współpraca MOL i APK w zakresie recyklingu

Współpraca MOL i APK w zakresie… Grupa MOL i APK AG podpisały strategiczne porozumienie o współpracy w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Pierwszym krokiem we współpracy z firmą MOL będzie ukończenie budowy zakładu APK w Merseburgu. Zakład będzie pełnił rolę pilotażową dla innowacyjnego procesu opartego na rozpuszczalnikach o nazwie Newcycling, który umożliwia odzyskiwanie wysokiej jakości materiałów ze złożonych opakowań wielowarstwowych.

Zgodnie ze strategią MOL 2030, podejmujemy wraz z partnerami strategicznymi działania zmierzające do rozwoju działalności w branży petrochemicznej i przemysłu opartego na wiedzy. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, a jednocześnie w pełni popieramy ideę gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tego, aby stać się liderami w dziedzinie recyklingu w Europie Środkowej i Wschodniej i dzięki dzisiejszemu porozumieniu wyznaczamy pierwszy kamień milowy na tej drodze. MOL, jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku polimerów w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z naszym partnerem - firmą APK, będzie pracować nad dalszym rozwojem technologii Newcycling - powiedział Ferenc Horváth, wiceprezes MOL ds. downstreamu.

APK opracowała innowacyjną technologię recyklingu o nazwie Newcycling, która może być stosowana do szerokiej gamy mieszanych tworzyw sztucznych i przetwarzana na wysokiej jakości recyklaty. W siedzibie APK w Merseburgu powstaje obecnie pierwszy zakład recyklingu wykorzystujący technologię APK.

- W ciągu ostatnich kilku lat nasza firma znacznie rozwinęła technologię Newcycling, która obecnie osiąga dojrzałość rynkową, czego dowodzą nasze wspólne projekty z wiodącymi firmami z branży opakowaniowej, FMCG i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jesteśmy dumni, że możemy nawiązać strategiczne partnerstwo z firmą MOL, renomowanym graczem w branży polimerów, w celu ukończenia naszej nowej fabryki w Merseburgu i wspólnego wejścia na rynek Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział Klaus Wohnig, przedstawiciel zarządu APK.

Jednym z kamieni węgielnych strategii Grupy MOL jest rozbudowa łańcucha wartości w sektorze petrochemicznym. Grupa planuje zainwestować ok. 4,5 mld USD do końca następnej dekady w projekty związane z rozwojem przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

Źródło: MOL Group

Czytaj więcej:
Recykling 1049
Umowy 167