Drukuj

Współpraca ZAT S.A. i ZAK S.A.


Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez Firmę produktów jest wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości w oparciu o normę ISO 9001. Natomiast troskę o środowisko potwierdza fakt legitymowania się przez ZAT Systemem Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 oraz realizacja "Programu Odpowiedzialność i Troska".

  01.01-31.07.2004
 • Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł: 595.934
 • Zysk ze sprzedaży w tys. zł: 59.530
 • Zysk netto w tys. zł:35.059
 • Zatrudnienie: 2.498(stan z 31.08.2004)

* * *
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Od ponad 50-ciu lat Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA znajdują się w czołówce krajowych producentów nawozów azotowych i innych chemikaliów. Powstało tu wiele instalacji produkcyjnych opartych na własnych technologiach.
Specjalnością Zakładów są nawozy azotowe. Produkuje się tutaj najbogatszą gamę tej grupy nawozów w kraju. Najważniejszą z nich stanowią Salmagi - uniwersalne nawozy azotowe o uznanej w kraju i za granicą marce. Oprócz azotu zawierają także :wapń, magnez, siarkę, bor i sód.
Druga grupa kędzierzyńskich produktów to plastyfikatory dla tworzyw sztucznych, (szczególnie PVC) oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodniki organiczne. W grupie plastyfikatorów znajdują się Oxoplasty wytwarzane z własnych alkoholi OXO i bezwodnika ftalowego. Produkuje się również bezwodnik maleinowy.
Firma produkuje żywice klejowe i impregnacyjne. Znane pod nazwą Silekol i Melfemo dostarczane są również bezpośrednio do meblarstwa i stolarki budowlanej. Spółka oferuje również utwardzacze do żywic.
Spółka wytwarza również azotan i azotyn sodu.

Wysoką jakość oferowanych przez Firmę produktów gwarantuje funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 i PN-N- 18001. Zakłady realizują "Program Odpowiedzialność i Troska" a w listopadzie br. przeprowadzona zostanie certyfikacja na wdrożenie systemu PN-EN ISO 14001.

  01.01-31.12.2003
 • Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł: 1.126.031,0
 • Zysk ze sprzedaży w tys. zł: 1.309,0
 • Zysk netto w tys. zł: 14269,6
 • Zatrudnienie: 1757(stan z 31.12.2003)

Czytaj więcej: Umowy 120

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Grupa Azoty ZAK S.A.
Mostowa 30A, 47-220, Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
E. Kwiatkowskiego 8, 33-101, Tarnów, woj. małopolskie