Wstępna aprobata dla perforowanych rękawów sleeve na butelkach PET

Wstępna aprobata dla perforowanych…

Grupa robocza Petcore Europe ds. ODR (Opaque and Difficult to Recycle) pracuje nad zwiększeniem przetwarzalności butelek PET  "ubranych" w charakterystyczne foliowe rękawy (z ang. sleeve). Rękaw sleeve to etykieta foliowa w formie tuby, która po podgrzaniu dostosowuje się kształtem do kształtu otaczanego pojemnika. Dzięki obkurczeniu etykiety na opakowaniu ta dostosowuje się idealnie do kształtu pojemnika, a zarazem umożliwia wykorzystanie całej dostępnej powierzchni do zadrukowania, czyli promowania produktu.

Jednakże stosowanie tych etykiet sprawia problemy w sortowaniu butelek PET, np. przy użyciu detektorów bliskiej podczerwieni (NIR), stosowanych w zakładach sortowania i odzysku opakowań z tworzyw sztucznych. Zwłaszcza etykiety pokrywające całkowicie powierzchnie butelek (tzw. full body sleeves) stanowią poważne wyzwanie dla identyfikacji tworzyw w procesie sortowania. Uniemożliwiając identyfikację detektorom optycznym utrudniają kierowanie butelek PET do odpowiedniego strumienia odpadów w celu recyklingu.

Aby nie tracić cennego materiału grupa robocza zaleciła stosowanie etykiet perforowanych, które mogą być samodzielnie usuwane przez konsumentów.

7 lutego br. w Brukseli, podczas konferencji Petcore Europe ogłoszono, że Komitet Techniczny European PET Bottle Platform (EBPB) tymczasowo (na 3 lata) zaaprobował stosowanie etykiet full body sleeves w butelkach PET przeznaczonych do użytku domowego i higieny osobistej (IF HPC). IFS Household and Personal Care to międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej.

3-letnia aprobata pozwala na stosowanie etykiet full body (obejmujących ponad 70 % powierzchni butelek o pojemności 0,5 l lub większych lub ponad połowę w przypadku mniejszych pojemników) do butelek HPC-PET pod następującymi warunkami:

  • Etykieta została tak zaprojektowana aby mogła być łatwo zidentyfikowana i usunięta przez konsumenta.
  • Branża opakowaniowa opracuje znormalizowaną metodę perforacji, zarówno pod względem funkcjonalności (łatwe zrywanie), jak i wyglądu (natychmiastowe rozpoznawanie), niezależnie od rodzaju i zawartości butelki PET.
  • Butelki PET z perforowanymi etykietami muszą być opatrzone znormalizowaną informacją dla konsumenta, zawierającą prośbę o usunięcie jej z butelki, a następnie umieszczenie zarówno butelki, jak i etykiety w pojemniku na odpady.
  • Butelka PET z perforowaną etykietą musi być zgodna z wytycznymi EPBP, powinna ona też umożliwiać rozpoznawanie rodzaju tworzywa z którego wykonano butelkę.
Komitet Techniczny EPBP podkreśla, że zalecenia te nie dotyczą butelek należących do systemów kaucyjnych lub butelek, które zawierają produkty regulowane.

PET jest najczęściej przetwarzanym materiałem opakowaniowym z tworzyw sztucznych w Europie. Z liczby 3,3 mln ton butelek i opakowań PET wprowadzonych na europejski rynek w 2017 r. zebrano 58,2 % - w sumie 1,92 mln ton.


Czytaj więcej:
Butelki 289
Folia 385
Etykiety 153
Recykling 1015

J.Kmieć
J.Kmieć
*.171.124.128

Wysłany: 2020-10-14 11:01:32

B. dobry kierunek. Ale jest pilniejszy. Przetwórstwo PETPe w szerokim zakresie.